פירסום באינטרנט כנגד בית הדין הרבני
במסגרת החלטת בית הדין הרבני בתיק גירושין חוייב עורך הדין יוסף פנדריך בהוצאות אישיות בגובה 15,000 ש"ח והוגשה כנגדו תלונה ללשכת עורכי הדין ולפרקליטות המדינה, זאת בגין פרסומים שונים של עו"ד פנדריך נגד אב בית הדין.
מתברר כי גם לאחר החלטה זו, פירסם פנדריך, פעם נוספת בפורום המתנהל באתר תפוז, את תמצית האירועים. בתמצית זו חוזר עו"ד פנדריך על האישום החמור שהטיח בדייני בית הדין הרבני כי זייפו את פרוטוקול הדיון בכדי להרשיעו בדין משמעתי. בנוסף, טען פנדריך, כי בית הדין הרבני השתמש בסמכותו והשית עליו הוצאות אישיות בכדי "לסגור חשבון" וכי התלונה ללשכת עורכי הדין נוגדת את כללי הצדק הטבעי.
מתברר כי אין זה המקרה הראשון וגם בעבר עו"ד פנדריך הביע דעתו הנחרצת באמצעות האינטרנט.


© כל הזכויות שמורות