07/09/2005 |  כבוד השופטת נועה גרוסמן
תא 40215/03 (שלום ת``א) מרקט פלייס נ` טלטל
תא 40215/03 (שלום ת``א) מרקט פלייס נ` טלטל
תאריך: 02.09.2005
הליך א` 40215/03
בפני כבוד השופטת נועה גרוסמן
בבית משפט השלום בתל-אביב יפו
הצדדים: מרקט פלייס מערכות בע"מ נ` טלטל ערוצי תקשורת

העובדות:
בשנת 2002, חברת מרקט-פלייס מערכות בע"מ, מפעילת אתר www.netravel.co.il , וחברת טלטל ערוצי תקשורת בע"מ, מפעילת אתר www.walla.co.il חתמו על הסכם פרסום במסגרתו מרקט-פלייס קיבלה בלעדיות להנחת מנוע חיפוש בתחום התיירות בערוץ התיירות החדש, דאז, שהוקם על-ידי טלטל באתר וואלה.
למרות ההתחייבות החוזית של טלטל כלפי מרקט-פלייס, הסירה טלטל את מנוע החיפוש של התובעת מערוץ התיירות באופן חד צדדי. לפיכך, פתחה מרקט-פלייס בהליכי תביעה נגד טלטל. הצדדים הגיעו להסכמה כי הדיון יפוצל ל-2. בחלק הראשון תבחן האם הייתה לטלטל הזכות להסיר את מנוע החיפוש באופן חד צדדי? במידה והתשובה על שאלה זו שלילית, יתקיים הדיון בנוגע לגובה הנזק שנגרם למרקט-פלייס.

נקבע:
כבוד השופטת נועה גרוסמן, מבית משפט השלום בתל-אביב, מצאה כי טלטל אכן הפרה את ההסכם "ברגל גסה, תוך דריכה על זכויותיה החוזיות של התובעת" לשון בית המשפט.
השופטת גם מצאה כי לטלטל לא הייתה כל זכות להוסיף מנוע חיפוש נוסף בערוץ התיירות בניגוד לאמור בהסכם ולאחר מכן אף להסיר באופן חד צדדי את מנוע החיפוש של מרקט-פלייס.
בית המשפט דחה את טענת טלטל שגרסה כי ביטול ההסכם באופן חד-צדדי על-ידה התבצע כדין. נקבע כי אין לראות בלשון ההסכם משום אישור מתן גורף לטלטל לבטל באופן חד צדדי את ההסכם וכי עמדה זו אף מנוגדת לגמירות הדעת של הצדדים ולהיגיון המסחרי. כך גם לא מצא בית המשפט כל טעם והגיון מסחרי בהסכם אם אחד הצדדים יכול להפסיקו בכל עת שיחפוץ.
בית המשפט קיבל את גרסת מרקט-פלייס, לפיה לשון ההסכם מעניקה למרקט-פלייס את האפשרות להפסיק פרסום נקודתי אך ורק אם קיימת בעיתיות באותו פרסום (כגון תכנים בוטים, פגיעה בזכויות צד שלישי וכיוצ"ב) ולא בכל מקרה וללא כל סיבה.
בנוסף, בית המשפט התייחס לאמינותה של טלטל ומצא כי טלטל "אינה אמינה" וכי הטענה שהעלתה בבית המשפט, אינה עולה בקנה אחד עם חובתו של צד להסכם לנהל משא ומתן בתום לב ולקיים חוזה שכרת בתום לב.
בית המשפט אף ציין, כי מוטב היה וטלטל הייתה נזהרת בלשונה ולא עושה שימוש בביטויים בוטים הנוגעים להתנהגותה של מרקט-פלייס. בית המשפט המליץ לטלטל כי תיטיב לעשות אם תתבונן במראה בשעה שהיא מעלה כנגד מרקט-פלייס מילים חריפות כגון: "חמדנות" ו- "חוסר תום לב".
עוד קבע בית המשפט, כי התנהגות טלטל נובעת, ככל הנראה, מכך שטלטל לא הייתה מודעת לפוטנציאל הכלכלי של ערוץ התיירות ולאחר שהבינה כי המדובר ב"מכרה זהב", החליטה להעלות במודע אתר מנוע חיפוש של חברת "איסתא", בניגוד להתחייבותה כלפי מרקט-פלייס לפיה מנוע החיפוש של התובעת יהיה מנוע החיפוש הבלעדי בערוץ התיירות.
לאור העובדה שהדיון פוצל בהסכמת הצדדים ופסק הדין החלקי, דן אך ורק בשאלת זכאות הנתבעת להסיר את הפרסום באופן חד צדדי, קבע בית המשפט את התיק להמשך דיון בשאלת הנזק ו/או הפיצוי לו זכאית מרקט-פלייס בגין הפרת ההסכם הנ"ל. בית המשפט אף חייב את טלטל לשלם למרקט-פלייס, בשלב זה בלבד ואך ורק בגין ההליך שדן בשאלת זכאות טלטל כאמור, בשכ"ט עו"ד בסך של 12,000 ש"ח + מע"מ.


© כל הזכויות שמורות