הצעת חוק להגנת מידע מתקדמת בסנאט האמריקני
ועדת המסחר בסנאט האמריקני אישרה את הכללים המצריכים עסקים ליידע את לקוחותיהם במידה ומידע פרטי הנוגע להם המוחזק בעסק נחשף.


© כל הזכויות שמורות