הכנסת אישרה חוק המסדיר תפיסת חומר מחשב
ביום ה-20 ליוני, 2005, אישרה מליאת הכנסת את הצעת החוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (חיפוש ואכיפה) (חיפוש ותפיסת חומר מחשב) שיזמה חברת הכנסת מלי פולישוק בלוך וקבוצת חברי כנסת, במסגרתה נקבעו הסדרים מיוחדים בכל הקשור לתפיסת מחשבים על ידי המשטרה. על פי התיקון לחוק, יש להוציא צו מיוחד מבית המשפט על מנת לתפוס ולערוך חיפוש במחשב של אדם פרטי. החוק החדש מטיל חובה על המשטרה להגביל את החדירה לחומר המחשב רק לחומר הרלוונטי הנוגע לחקירת המשטרה, כך למשל יכולה להיות הגבלה המתייחסת למסמכים שנוצרו בתאריכים לא רלוונטיים למקרה שעל פניהם ברור שאינם קשורים למידע המבוקש על ידי המשטרה. עוד נקבע בחוק כי מחשב שנתפס ושאינו דרוש לצורך חילוט או לצורך הגשתו כראיה לבית המשפט, תחזיר המשטרה את המחשב לאדם שממנו נלקח בתוך 30 ימים מיום תפיסתו. כמו כן, אדם שנתפס מחשבו יכול לבקש מהמשטרה כי תאפשר לו העתקת חומר מהמחשב שנתפס בתוך 4ימים מיום התפיסה.


© כל הזכויות שמורות