סינון וחסימת דואר אלקטרוני עלול להימצא כעבירה
עובדות:
עובד לשעבר באוניברסיטה בבאדן-וורטמברג בגרמניה, המשיך את הקשר עם עמיתיו לשעבר, באמצעות הדואר האלקטרוני המופעל על ידי האוניברסיטה.
האוניברסיטה התקינה מערכת סינון אשר תחסום את הודעותיו, וזאת ללא הודעה מוקדמת או אישור מצד העובדים באוניברסיטה. כתוצאה מכך, נחסמו לא רק את ההודעות הנובעות מן העובד לשעבר, אלא גם ההודעות המיועדות לו.

נפסק:
בית המשפט המחוזי הגבוה ב-Karlsruhe קבע כי כל מי שבחברה או באוניברסיטה, מנטר ומוחק דואר אלקטרוני - פוגע בפרטיות. בגין פעילות זו, מנטר וחוסם הדוא"ל, עלול לעמוד בפני חקירה פלילית, אלא אם כן מתקיימים תנאים המצדיקים את החסימה, כגון סיכון המערכת מהפצת וירוסים, חדירת האקרים למערכת וכיו"ב.


© כל הזכויות שמורות