01/06/2005 |  כבוד השופט חגי ברנר
א 14407/05 (שלום תל אביב), נטבילינג נגד בזק
א 14407/05 (שלום תל אביב), נטבילינג נגד בזק
תאריך: 01.06.2005
הליך: א` 14407/05
בפני כבוד השופט חגי ברנר
הצדדים: נטבילינג בע"מ נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת

העובדות:
בחוזה שנכרת בין התובעת לבין בזק הוסכם כי התובעת תספק למנויי בזק מידע קולי בתשלום, בהתאם לרשיון מיוחד מטעם משרד התקשורת. הוסכם כי בזק תגבה את דמי השימוש ממנוייה ותעבירם לידי התובעת. כתוצאה מחקירה של משרד התקשורת לפיה עולה החשד כי התובעת הונתה חלק מהמשתמשים בשירות על ידי התקנת מה שמכונה "תרמית החייגן", בזק נתבקשה , על ידי משרד התקשורת, לעכב את כל הכספים המגיעים לתובעת.
בזק נשענה בהגנתה על סעיפי ההסכם המתירים לה לעכב כספים במקרה שבו, לדעתה, מתעורר חשש לתרמית מנוייה.
עניינה של התביעה היא בבקשת התובעת כי בזק תעביר לידיה את הכספים המעוכבים.

נקבע:
בית המשפט קבע כי בזק אינה רשאית לעכב את סכומי הכסף כיוון שאינה יכולה להבחין בין כספים כשרים לכספים שמקורם בתרמית. בכדי שבזק תוכל לעכב את כספי התובעת עליה להמציא לידי התובעת דו"ח המפרט בדיוק מהם הכספים החשודים, משלא עשתה כן, מעשיה של בזק נגועים בחוסר תום לב וממילא ההשענות על סעיפי ההסכם מיותרת.
עוד נקבע, כי למשרד התקשורת לא היתה סמכות להורות לבזק לעכב את הכספים. משרד התקשורת רשאי להתערב בחוזה באופן עקיף בלבד, משכך רשאי המשרד להורות לאחד הצדדים לבטל את החוזה. פעולת הביטול יכול שתעשה על ידי אחד הצדדים להסכם ולא על ידי משרד התקשורת.


© כל הזכויות שמורות