בש 6057/04 (שלום עכו), יעקב פלד נגד מדינת ישראל
תאריך: 20.01.2005
בש 6057/04
בית משפט השלום בעכו
כבוד השופט משה אלטר
יעקב פלד נ` מדינת ישראל

עובדות:
נערכה תפיסה על ידי המשטרה אצל המבקש, בגין חשד כי המבקש קשור באירגון הימורים ב"טוטו הספרדי". התפיסה נערכה הן בביתו של המבקש והן ברכבו למרות כי לא צוין בצו החיפוש כי התפיסה תיערך ברכבו של המבקש.
נתפס בין היתר מחשב אשר היה נמצא ברכבו של המבקש, ולאור העובדה כי המשטרה אינה מסכימה להחזיר את המחשב, הוגשה הבקשה.

נפסק:
לבית המשפט גישה מעשית בקובעו כי יש להחזיר את המחשב, לידי בעליו למרות התנגדות המשטרה, אף אם היה שימוש במחשב לביצוע עבירת ההימורים. בית המשפט נימק החלטתו: המחשב אינו מהווה כלי מסוכן, המבקש משתמש במחשב לעיסוקו החוקי וכן המחשב ממילא לא ישמש כראיה בעתיד, אלא רק תחולתו של הדיסק הקשיח.
לאור זאת, נפסק כי המחשב יוחזר לבעליו, אך בתנאי שתוכן הדיסק הקשיח יועתק על ידי המשטרה והתוכנות הקשורות להימורים יוסרו.


© כל הזכויות שמורות