חוק חדש העוסק בפרטיות אלחוטית
בארצות הברית, ביום 10.05.2005, המושל במדינת ג`ורג`יה חתם על החוק לפרטיות בטלפון נייד. החוק מונע את ספקי שירותי טלפוניה סלולרית מלמסור מידע חסוי לרבות מספרי הטלפון, וזאת ללא הסכמה מפורשת ובכתב של המנוי.


© כל הזכויות שמורות