חוק חדש קובע - הורדתם סרט, תשבו בכלא
חוק Family Entertainment and Copyright Act , שאושר אתמול בארה"ב קובע כי כל אדם המחזיק ולו בעותק אחד של סרט לפני הקרנתו או שברשותו תוכנת מחשב או שיר השמורים בתיקייה משותפת המיועדת לרשת שיתוף הקבצים, עלול לשאת בעונש מרבי של שלוש שנות מאסר ובקנסות. זאת, גם אם אותו גולש הוריד את הסרט הפיראטי מהרשת ולא ביצע בעצמו את פעולת ההעתקה.
החוק כולל סעיף נוסף הקובע כי שימוש במצלמות וידאו כדי להעתיק סרטים באולמות קולנוע מהווה פעולה פלילית.


© כל הזכויות שמורות