28/11/2019 |  ThreatPost
COPRA חקיקה חדשה בקנה
COPRA חקיקה חדשה בקנה

הצעת חוק חדשה בארה"ב, Consumer Online Privacy Rights Act (COPRA), תספק לועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) כלים חדשים ושיניים להתמודדות עם שימוש חברות הטכנולגיה במידע צרכני.
במידה והחוק יתקבל, הוראותיו ישלימו את החסר בחקיקה הפדרלית וישלים את האסדרה הנדרשת בארה"ב באופן דומה להשפעת ה-GDPR על האיחוד האירופי.© כל הזכויות שמורות