אפל מדווחת: 2017 היא שנת השיא בבקשות הממשל למידע אישי

ממשלת טראמפ מבטיחה לעשות ככל שביכולתה לשמור על הביטחון הלאומי של ארצות הברית. עד כה הכל טוב ויפה, אך מה שמסתתר באותיות הקטנות של ההבטחה הנ"ל הוא הגברה של אמצעי הפיקוח על אזרחים וזרים השוהים בארה"ב, כמו גם דרישות הולכות וגוברות מחברות מסחריות למסור מידע אישי על משתמשים למטרות הגנה על הביטחון הלאומי.

דוגמה אחת למדיניות המשתנה היא חברת אפל, המדווחת כי 2017 מסתמנת כשנת שיא בכל הנוגע לכמות הבקשות שקיבלה מממשלות להעברה של מידע אישי המאוחסן בשרתיה. אמנם שנת 2017 טרם הסתיימה, אך כבר עכשיו מדווחת אפל כי כמות הצווים שקיבלה, המורים לה למסור מידע לצרכי חקירות ביטחוניות עולה על כמות הצווים שהתקבלו אצלה מאז ומעולם. מדובר בנתון מדאיג, לא פחות.

אפל נוהגת לפרסם דו"ח חצי-שנתי על פעילות החברה. בין יתר הנתונים שמציגה החברה לציבור, היא מדווחת על כמות הצווים הממשלתיים שקיבלה, כמו גם לגבי בקשות דומות המגיעות מגופים פרטיים. במחצית הראשונה של השנה קיבלה אפל כ-13,500 צווים ממשלת ארצות הברית הנוגעים למסירת מידע במסגרת חקירה בטחונית.

הנתון המעניין הוא שאותן בקשות השפיעו הלכה למעשה על פרטיותם של כ-9,250 משתמשים של אפל. בהשוואה למחצית הראשונה של 2016, מדובר בכמות כמעט משולשת של צווים. מדובר בצווים אשר מופקים על ידי ארגון ה-FBI ואינם מצריכים אישור של בית משפט. משכך, רבה הדאגה באשר להצדקה העומדת מאחורי הוצאת כמות כזו של צווים וכן לגבי נחיצותם, בעיקר לאור הפגיעה בפרטיותם של אזרחים הגלומה באותם צווים. א

מנם לא ברורה כמות הצווים שיצאה תחת ידו של ממשל טראמפ וזו שיצאה מגורמים בממשל אובמה במחצית הראשונה של השנה, שכן במהלך תקופת הדו"ח התחלף הנשיא המכהן במדינה. עם זאת, הדו"ח כולל רק תקופה של 20 ימים בהם ארצות הברית הייתה תחת ממשל אובמה ולכן סביר להניח שכמות בלתי מבוטלת של צווים נוצרה בהוראת הנשיא החדש.

משרד המשפטים האמריקני סירב להגיב על הנושא.© כל הזכויות שמורות