בית המשפט מציג: גירושי הייטק
בית המשפט קבע כי גבר המחזיק באופציות רבות של חברת הייטק בשווי של מיליונים, יתחלק באופן שווה עם אשתו, גם אם ימומשו שנים לאחר מועד הגירושין.

נקבע כי לשניים זכויות שוות באופציות שמחזיק הבעל הנושא במשרה בכירה באחת מחברות ההייטק המובילות בישראל, לה נתח שוק של מאות מיליוני דולרים.

האישה הבקיאה גם היא בעולם ההייטק, הבינה היטב את פוטנציאל הרווח הטמון באופציות, ואינה הייתה מוכנה לוותר על חלקה בשלל. בעוד השניים הגיעו לידי הסכמה בנוגע למשמורת הילדים, מזונות ורכוש, נושא האופציות נותר סלע המחלוקת היחידי בין השניים.

האישה טענה כי מדובר ב-"שותפות לחלום" אשר אינה מותנת בשאלה האם השניים נשואים או לא. לדעתה מאחר והחלום נרקם כאשר הזוג קיים חיי שותפות מלאים, היא זכאית לפירותיו כאשר יתממשו.

בניגוד לכך טען הגבר כי הפסיקה בישראל גורסת כי יש לקיים הפרדה כלכלית מוחלטת בין בני זוג מיום פרידתם, וכי רווחים עתידיים אשר יתקבלו בעקבות פדיית האופציות מצד הבעל, אינם רלוונטיים לאשתו.

בתקדים יוצא הדופן נקבע כי האישה זכאית למחצית משווי האופציות כאשר תמומשנה, גם אם בעוד שנים רבות.

כמו כן, במידה ויתבצע אקזיט כעבור מספר שנים, תהיה זכאית האישה למחצית התקבולים שיקבל בעלה לשעבר. השופט נחשון פישר קיבל את עמדת האישה בקובעו כי הינה זכאית למחצית משווי האופציות.


© כל הזכויות שמורות