חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 33), התשס``ה 2005
על פי הצעת החוק, חל איסור על משלוח הודעות פרסומת, בטרם קבלת הסכמה מראש של הנמען והפרת הוראות החוק מהווה עבירה פלילית שדינה קנס כספי. כמו כן, יתאפשר מסלול תביעה אזרחי, אשר צפוי כי יהיה הכלי המרכזי והיעיל להתמודדות עם התופעה.


© כל הזכויות שמורות