פייסבוק מתירה תכנים מכחישי שואה
מסמכים פנימיים של פייסבוק, אותם חשף לאחרונה עיתון הגארדיאן הבריטי, חושפים את מדיניות הניטור והסרת תכנים של החברה וממשיכים לסבכה.

במסמכים נחשפו טכניקות סינון התוכן של פייסבוק ובעיקרן אלו המתירות הצגה של פוסטים המכילים הסתה, תוכן מיני, אלימות קשה והתעללות בבעלי חיים. נוסף על כן, בימים האחרונים נחשפה דרך הטיפול של החברה בנוגע לטיפול בתכנים מכחישי שואה.

על פי המסמכים, פייסבוק מקפידה להסיר מסוג אלה רק בארבע מדינות בהן הכחשת שואה אסורה על פי חוק ובהן ישראל, גרמניה, אוסטריה וצרפת. ניכר כי הסיבה היחידה בגינה בוחרת פייסבוק להסיר תכנים אלו, באותן ארבעת מדינות בהן קיים חוק בנושא, היא הפחד מתביעה משפטית.

"ב-14 מדינות קיימת חקיקה נגד הכחשת שואה והצגת נתונים מופחתים באשר להיקף האירוע ומספר הנרצחים. אל אף זאת, מתוך אותן 14 מדינות, החקיקה נאכפת בפחות מחצי מהן. תכנים אלו יוסרו רק במדינות אלו במטרה להימנע מתביעות", כך על פי המסמכים שהודלפו.

על פי מדיניות ניטור התכנים שנחשפה, לא כל קבוצות האוכלוסייה זוכות לאותה רמת הגנה מפני תכנים פוגעניים. כך למשל, מחפשי מקלט ומהגרים מוגדרים כקבוצה "מוגנת" וכזאת אשר תכנים המניעים לאלימות כלפיה מוסרים באופן כמעט מידי. על פי המסמכים, החברה נוקטת במדיניות ניטור והסרת תכנים עמומה ובעלת מוסר כפול.

פייסבוק מאפשרת תגובות בעלות אופי גזעני וסטריאוטיפי בתואנה כי אינה מעוניינת לפגוע בדיון בנושאים שונים אשר מוגדרים על ידה כ-"חשובים" ובינם הגירה.


© כל הזכויות שמורות