פייסבוק מודה – ממשלות מנצלות אותנו לביצוע תעמולה
באופן זהה לאדם או קבוצת פרטית המנסים להפיץ רעיונות בתפוצה רחבה בפייסבוק, החברה מודה כי גם ממשלות עושות שימוש נרחב בפלטפורמה שלה לשם כך.

אמנם לא מדובר בנקודת ציון חדשה, אך עצם ההודעה הפומבית מצביעה על שינוי מדיניות מצדה של פייסבוק ועל הצעדים בה עתידה לנקוט לטיפול בתופעה.

במסמך רשמי אשר אושר לפרסום על ידי צוות הביטחון של החברה, פורטו הטכניקות בהן ממשלות עושות שימוש במטרה להפיץ תעמולה.

מתברר כי ממשלות עושות שימוש נרחב בפלטפורמת הרשת החברתית על מנת להשפיע על דעותיהם של אזרחי מדינות, בעיקר במהלך תקופות שקודמות למערכות בחירות.

פייסבוק מדגישה כי לעיתים ממשלות בוחרות לנסות ולהשפיע על אזרחיהן הן ולעיתים על אזרחי מדינות אחרות בהן יש להן אינטרסים שונים. הדרך בה ממשלות רבות בוחרות לפעול היא כמובן תחת אנונימיות, כלומר על ידי הפעלת אנשים או ארגונים פרטיים לשם השגת המטרה, שהינה בעיקר הפצת מידע מוטעה או שקרי לשם השגת מטרה פוליטית רצויה.

לראיה, טרם הבחירות בצרפת מחקה פייסבוק 30,000 חשבונות פרטיים אשר נחשדו כמזויפים ונוצלו להפצת מידע בזדון. החברה ממשיכה כל העת במאמציה לשם פיתוח כלים אשר יאפשרו לה לזהות ביתר קלות חשבונות מזויפים ומניפולציות הנעשות מצדם של גורמים בעלי אינטרסים.

בין כלים אלה, מציינים גורמים בחברה כי הינה עתידה לגייס כוח עובדים נוסף לטיפול בתופעה וכן להמשיך בשכלולן של מערכות אוטומטיות לזיהוי והסרה של מידע וחשבונות מזויפים.


© כל הזכויות שמורות