15/05/2017 |  yorkpress.co.uk
עברייני מין תחת מעקב
עברייני מין תחת מעקב
פיליפ וויטפילד, הורשע על ידי בית המשפט בפינלנד בשיתוף תמונות אינטימיות של ילדים וריצה עונש מאסר של כ- 5 חודשים. וויטפילד אשר היגר לאנגליה, נאלץ להישאר תחת מעקב המשטרה המקומית עוד 4.5 שנים.

במסגרת המעקב באנגליה, על עבריין המין לספק למשטרה את פרטי הדרכון שברשותו וכן את מקום מגוריו. יחד עם זאת, מצבו של העבריין הפיני קל יותר משום שאילו הורשע בבית-משפט בריטי, היה נשאר תחת מעקב של 7 שנים לפחות וכן שמו היה נכנס לרשימת עברייני המין באנגליה. 

התובעת המשטרתית, אמה ריצ'רדס, הביעה חוסר שביעות רצון מן ההבחנה בין עבריין מין אנגלי לעבריין מין ממדינה אחרת וביקשה מבית המשפט להכיר בוויטפילד כעבריין מין גם באנגליה. ווטפילד לא  התנגד לדרישה לצו.


ריצ'רדס הסבירה את בקשת המשטרה לצווים המחמירים. לטענתה, ללא הצווים המבוקשים, וויטפילד יכול היה לעתור לבית המשפט ולבקש ביטולו של המעקב. ביטול המעקב יהווה סיכון משום שלא יהיה ניתן לדעת היכן וויטפילד נמצא ומהם פעליו.

בית המשפט נענה לדרישת התובעת מטעם המשטרה והוציא נגד וויטפילד שורה של צווים. 

הצו הראשון קבע שעל וויטפילד לספק למשטרה את כתובת המגורים שלו, שמות שבהם הוא משתמש, פרטי חשבון בנק וכן את הדרכון שלו. משמעות הצו כי וויטפילד ישהה תחת מעקב הרשויות 7 שנים לאחר הרשעתו.

הצו המשמעותי יותר הוא הצו השני שמשכו יהיה כ-5 שנים. במסגרת צו זה פעילותו של וויטפילד באינטרנט תהיה נתונה תחת מעקב המשטרה. וויטפילד יחוייב לספק גישה למשטרה את מכשיריו הדיגיטליים וכמו-כן יחוייב שלא להתקין תוכנות שיסתירו את פעילותו באינטרנט.


© כל הזכויות שמורות