בית המשפט מתיר לערוך חיפוש בכוננים שנתפסו לפני שנים

האם ישנה הגבלה לפרק הזמן בו מותר לרשויות החוק להחזיק במידע בתיק מסוים ואף לערוך בו חיפוש כרצונם שנים לאחר מכן?

בפסיקה שנפסקה לאחרונה בארה"ב נקבע כי קיימת לרשויות החוק הזכות לערוך חיפוש בכוננים קשיחים שנתפסו שנים קודם לכן, במטרה לנסות ולאתר ראיות במקרה אחר.

העניין נוגע לתיק העלמת מס בו הוגש ערעור על כך כי המידע הוחזק בידי הרשויות הפדרליות פרק זמן רב יתר על המידה ולמעשה מדובר בפגיעה בזכות לפרטיות במסגרת התיקון הרביעי לחוקה.

תחילתו של המקרה בשנת 2003, במהלכו חוקרים פדראליים העתיקו מידע שנמצא על כוננים קשיחים במחשביו של סטאברוס ג'אניאס מולו הוגש כתב אישום בעילת העלמת מס.

מספר שנים מאוחר יותר ובעקבות "טיפ" שהתקבל, החליטו החוקרים לערוך בשנית חיפוש באותם כוננים על מנת לנסות ולאתר ראיות נוספות בתיק כנגד חברה בשם "Industrial Property Management" שאת רישומיה הכלכליים ניהלה חברתו של סטאברוס, "Taxes International".

בניסיון לתקוף את חוקיותה של הפעולה, ביססה התביעה את טענותיה על העובדה כי החזקה של מידע אישי זה בידי הממשלה ללא הגבלה מנוגדת לחוק.

על אף שחיפוש המידע נערך על פי צו המתיר זאת ונוסף לעובדה כי אכן נמצא כמפליל, פסיקה בת שלושה שופטים בבית המשפט השני לערעורים הפכה את ההחלטה וקבעה כי החיפוש מנוגד לחוק.

דיון נוסף בנושא, הפעם בהרכב שופטים מלא, הפך את ההחלטה בשנית וקבע כי המידע שנתפס בחיפוש השני הוא אכן קביל, שכן תפיסת המידע התבצעה ע"י צוות החוקרים בתום לב. נקבע כי תפיסת המידע המפליל מותרת ובעקבות כך הואשם בעלי החברה בהונאה ונשלח לשנת מאסר אחת.© כל הזכויות שמורות