"שמאלני קיצוני שתומך בערבים" – לשון הרע?
חוק לשון הרע במרחב האינטרנטי ממשיך לספק לנו עניין רב. הכל התחיל במבצע "צוק איתן" שהתרחש ביולי 2014, במהלכו התנהל דיון סוער בפייסבוק בנוגע למאמר שפרסם גדעון לוי. שני הצדדים הנוגעים לעניין הם מרדכי מרקוס ואמיר בוהדנה. במהלך אותו דיון כינה מרקוס בטוקבק (תגובית)  את בוהדנה "שמאלני קיצוני התומך בערבים" ו-"זבל יהודי שמאחל מוות לחיילים".

בעקבות אותן אמירות החליט מרקוס להגיש תביעת לשון הרע כנגד בוהדנה על סך 100 אלף ש"ח. בית המשפט השלום דחה את תביעתו של בוהדנה וזה בחר לערער לבית המשפט המחוזי בחיפה. השופט יצחק כהן חילק בפסיקתו את אמירת הנתבע לשני חלקים והכריע בנפרד בנוגע לכל אחד מן החלקים.

באשר לחלק הראשון של התגובה, קבע השופט כי אין לראות באמירה "שמאלי קיצוני התומך בערבים" ככזאת הנחשבת לשון הרע.  קביעתו של השופט מתבססת על דעתו כי תיוג אדם כתומך בערבים אינה משפילה ואף עלולה להיחשב כמחמאה לדעת אנשים מסוימים.

עם זאת ובהתייחס לחלקה השני של תגובת הנתבע, קבע השופט כי מטרת חלקה השני של התגובה הוא פגיעה מובהקת בתובע. השופט כהן בחר שלא להתעלם מאמירה קשה זו ובמיוחד בעת בה בחר בוהדנה לאמרה – במהלך מבצע צבאי. במהלך הדיון בנושא נקבע כי אמירה זו ללא ספק חורגת מן נורמת חופש הביטוי וכזו שיש לראות בה כפגיעה של ממש. משכך, הגיע השופט למסקנה כי חלקה השני של התגובה שפרסם הנתבע עולה כדי לשון הרע ופסק לתובע פיצויים בסך של 10 אלפים ש"ח.


עוד התייחס השופט בפסק דינו למרחב האינטרנטי בו לכל אדם היכולת להביע את דעותיו ללא כל מגבלה – "מרחבי רשת האינטרנט הם אלה המאפשרים לכל אדם המצוי ליד מחשב להביע בקלות רבה את דעותיו. זה שיא פריחתו ותפארתו של חופש הביטוי. ואולם, אותה קלות ממש, היא שאפשרה למשיב לגרור את המערער אל תוך הוויכוח, שהוא כלל לא היה צד לו, לייחס לו דעתו שאינן דעותיו, לקללו ולהסית נגדו."


© כל הזכויות שמורות