לפני מספר שבועות סיפרנו על יוזמת הממשל האמריקני להתחיל ולדרוש ממהגרים, מבקשי מקלט ומבקרים ממדינות זרות למסור סיסמאות לחשבונות ברשתות חברתיות ובאתרי אינטרנט כחלק מהליך אישור הכניסה לארה"ב.
הוצאת היוזמה לפועל הופקדה בידיה של המחלקה לביטחון פנים בארצות הברית (
DHS
), אשר בוחנת נכון לימים אלו דרכים ליישום מהיר ויעיל של האמור.
באופן צפוי למדי, אזרחים רבים הביעו התנגדות למהלך אשר לטענתם חותר תחת עקרונות של הגנה על הפרטיות ופוגע פגיעה חמורה בזכויותיהם של אותם מבקשי כניסה. מסירת סיסמה אישית לחשבונות ברשתות חברתיות עלולה לסכן בני אדם אשר אינם מהווים סיכון לביטחונה של ארצות הברית, על ידי כך שהשיטה תאפשר יצירת פרופילים ואיסוף מידע נרחב על אזרחים תמימים, מידע אשר באופן אירוני עלול להגיע לידיים הלא נכונות.

בנוסף סבורים המתנגדים למהלך כי דווקא גורמים אשר מהווים איום ממשי לביטחונה של ארה"ב יכולים לעקוף בקלות את הדרישה ולעשות שימוש בחשבונות מזויפים ברשתות החברתיות.
מעבר לכך, רבים חוששים שהמהלך יפגע באופן חמור בתעשיות שונות במדינה, בראשן תעשיית הייטק, הנשענת רבות על כוח עבודה של מהגרים בעלי כישורים מקצועיים ובאופן כללי מודאגים מכך שמהלך מסוג זה מסמן תחילתה של התדרדרות במעמדן של זכויות הפרט במדינה.
לא מפתיע אם כך שאזרחים מודאגים יצרו את קמפיין המחאה החברתית הנושא את השם "
Fly, Don’t Spy
" ובו פניה אל מזכיר המחלקה לביטחון פנים שלא להמשיך ולקדם את היוזמה השנויה במחלוקת. בנוסף, יצרו יוזמי הקמפיין עצומה שמטרתה להסב את תשומת הלב הציבורית לנושא.
ארגוני זכויות אדם רבים כבר חתמו על העצומה וכעת, גם המרכז לפרטיות אלקטרונית (
EPIC
) מצטרף ליוזמה ומודיע באופן רשמי על תמיכתו בה באמצעות אתר האינטרנט של הארגון. 
© כל הזכויות שמורות