13/04/2017 |  digitaljournal.com
פייסבוק נלחמת בתוכן פוגעני
פייסבוק נלחמת בתוכן פוגעני
מה לא נאמר בנוגע לפרטיות ברשת ופרטיות בפייסבוק בפרט? נראה כי הדיון בנושא פרטיות ברשת וכן תכנים שהולמים אותה רק מתעצם. מתחת לפני השטח מתנהלת מלחמה אמתית אשר מטרתה לנסות
ולמנוע ככל הניתן הפצה של תוכן פוגעני ברשתות חברתיות, כזה הפוגע ברגשות רבים ומלווה בהשלכות רבות.

כלל לא משנה מהי סיבת ההפצה, רצון לנקום בעקבות קשר שהסתיים שלא על הצד הטוב ביותר, משחק פוגעני ולא אחראי או אחר, הדיווחים והסקרים מלמדים אותנו כי ההשפעה של תכנים פוגעניים על הקורבנות הינה עצומה, בין אם מדובר על מצוקה נפשית אישית ובין אם כזאת הנוגעת לפגיעה במעגל החברים והעבודה.


בעודה ממשיכה להתרחב ולהוסיף פי'צרים "ייחודיים", יש שיגידו כי פותחו "בהשראת" חברות אחרות, נעשה מאמץ רב בצידה של פייסבוק לשנות את כללי המשחק מבחינת שימוש לא אחראי בתוכן שמוגדר על ידה כפוגעני.

כיצד פייסבוק מתכננת לעשות כן? על ידי שימוש במנגנון חדש אשר עתיד למנוע מהמשתמשים לשתף תכנים אשר דווחו קודם לכן כפוגעניים - על ידי שימוש בכפתור
Report
שהינו ייעודי לכך ומצוי תחת כל תמונה. כיום תהליך הדיווח כולל בדיקה ידנית על ידי צוות פייסבוק של תוכן אשר סווג על ידי משתמשי הרשת החברתית כפוגעני.

הסרתו הסופית של התוכן מתבצעת כאשר הינו עומד בתנאים הנדרשים לכך ומוגדרים על ידי פייסבוק.
אם כן, מהו אותו שינוי טכנולוגי חדשני שעתיד לסייע בשמירת פרטיותם של המשתמשים? פייסבוק למעשה פיתחה כלי טכנולוגי ייעודי לזיהוי תכנים אשר הוסרו בעבר מאחר ונמצאו כמפרים את תנאי הקהילה.

בהמשך לכך ובמקרים בהם המערכת תזהה כי משתמשים מנסים לשתף "ולהחיות" תוכן פוגעני אשר הוסר בעבר, לא ניתן יהיה למעשה לעשות זאת,
האפשרות לעשות כן תהיה חסומה. האם נראה בכך סוף לדליפות של חומרים פוגעניים ברשת החברתית הגדולה בעולם? קשה לנו להאמין כי הפתרון מצוי על סף דלתנו אך בהחלט נראה כי מדובר בעדכון חשוב וכזה אשר עתיד להבטיח גלישה נעימה ובטוחה יותר.


© כל הזכויות שמורות