הממונה על ההגבלים העסקיים מבקשת להטיל קנס ענק על קוקה קולה


ביום 22.3.2017 הודיעה הממונה על ההגבלים העסקיים לחברה המרכזית למשקאות קלים כי היא שוקלת להטיל על החברה קנס ענק בגובה כ-62 מיליון שקלים לאור חשדות של ניצול לרעה של החברה את מעמדה כמונופול בשוק משקאות הקולה.
בנוסף, שוקלת הממונה על ההגבלים להטיל עיצום כספי בגובה 340 אלף ₪ על נושא משרה בכיר בחברה, בחשד למעורבות בביצוע ההפרות האמורות.
החשדות מבוססים על ממצאי חקירה שהעלו כי החברה העניקה הנחות על רכישת מוצריה והתנתה את מתן ההנחה ברכישה של מוצרים אחרים של החברה. בנוסף, מעלה החקירה כי החברה הגיעה להסכמות עם לקוחותיה על סילוק סחורה מתחרה מהמדפים בתמורה להנחות ואף איימה על לקוחות שלא תספק להם משקאות מוגזים אם ימכרו קוקה קולה מייבוא מקביל.
החברה זומנה לשימוע בה תינתן לה אפשרות להגיב להאשמות האמורות ולהשמיע את טענותיה בפני הממונה.
ההחלטה עוררה הדים בשוק ההגבלים העסקיים. לצד גורמים הסבורים כי מדובר בקנס קיצוני ובלתי מידתי בהשוואה לעבר, יש כאלה הסבורים כי חשוב ליצור הרתעה יעילה לחברות מניצול כוחן המונופוליסטי לרעה.
חלק מן הביקורת שהושמעה נגד ההחלטה מתייחסת להיעדר השקיפות באשר לתהליך קבלת ההחלטה להטיל קנס בסדר גודל שכזה ולעובדה כי הרשות לא חשפה כיצד קבעה את סכום הקנס.
החברה המרכזית מכחישה את כל המיוחס לה והודיעה כי תציג את העובדות לאשורן במסגרת השימוע אליו הוזמנה.
© כל הזכויות שמורות