האיחוד האירופי לפייסבוק וטוויטר- התאימו את תנאי השימוש או שלמו קנס


נציבות האיחוד האירופי פנתה בנובמבר אל פייסבוק, טוויטר וגוגל פלוס בדרישה לטפל בסוגיית ההונאות ותנאי השימוש הבלתי הוגנים באתרי האינטרנט שלהן. כעת, משלא הושג שיתוף הפעולה של החברות הודיעה נציבות האיחוד לשלוש כי במידה ולא תפעלנה להסדיר את התכנים האמורים, הן עלולות לעמוד בפני פעולות אכיפה וקנסות.
נציבות האיחוד האירופי מודאגת זה מכבר מבעיות של הונאה ותנאי שימוש באתרי רשתות חברתיות אשר פוגעים לטענת האיחוד בצרכנים. על פי גורמים משפטיים בנציבות, תנאי השימוש באתרים של שלוש החברות אינם תואמים את חקיקה הגנת הצרכן באירופה ומגלמים בתוכם מספר נקודות בעייתיות מבחינה צרכנית.
ראשית, נכון להיום אזרחי האיחוד נדרשים לפנות לבתי משפט בארה"ב בסוגיות צרכניות, מאחר ותנאי השימוש באתרים אינם מאפשרים לאזרחים ליישב סכסוכים  בבתי משפט מקומיים.
שנית, תנאי השימוש של החברות אינם מאפשרים לצרכנים אירופאיים לבטל עסקאות שבוצעו ברשת, זכות אשר הוגדרה על ידי גורמים באיחוד כזכות צרכנית בסיסית.
שלישית, החברות אינן עושות די על מנת להילחם בתופעת ההונאות המתרחשות באתרים שלהן ואינן מסמנות תוכן ממומן באופן ברור די הצורך.
לדעת נציבות האיחוד, תנאי השימוש במתכונתם הקיימת מגבילים ואף מחריגים לחלוטין את אחריותן של רשתות חברתיות בקשר לטיב השירות שהן מספקות. מדובר בהחרגה בלתי סבירה. כמו כן, אין זה סביר כי רשתות חברתיות תבצענה שינויים חד צדדיים בתנאי השימוש שלהן מבלי להודיע על כך לצרכנים מבעוד מועד ומבלי לספק צידוקים סבירים או אפשרות לביטול עסקאות. 
© כל הזכויות שמורות