עת"מ 26602-01-17 ג.ג. פיירטרייד בע"מ נ
המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב דחתה עתירה של חברה למסחר אופציות בינאריות נגד הרשות לניירות ערך וקבעה כי אופציות בינאריות הינן ניירות ערך על פי פרשנות תכליתית של החוק וכי העיסוק באופציות בינאריות מצריך קבלת רישיון.


 

2.3.2017

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

השופטת רות רונן

עת"מ 26602-01-17 ג.ג. פיירטרייד בע"מ נ' רשות לניירות ערך תל אביב

ג.ג. פיירטרייד בע"מ הינה חברה המפעילה זירה אינטרנטית למסחר באופציות בינאריות ומשמשת כמתווכת המפגישה בין מציעים וניצעים בפלטפורמה המוצעת על ידה. החברה עצמה אינה לוקחת חלק בכתיבה, קניה או מכירה של אופציות .

החברה עתרה נגד הרשות לניירות ערך, אשר טוענת כי פעילות החברה הינה אסורה מאחר והעותרת ניהלה "בורסה לניירות-ערך" ללא רישיון.

בחודש ינואר הורתה הרשות לעותרת להפסיק את פעילותה ופרסמה באתר האינטרנט שלה אזהרה ספציפית, בה היא מודיעה לציבור על כך שהורתה לעותרת על הפסקת פעילותה וכן ציינה כי מדובר בפעילות מסוכנת שאינה מפוקחת.

העותרת טוענת כי פעילותה אינה טעונה רישיון משום שהיא אינה "בורסה לניירות-ערך" כפי שמונח זה מוגדר בחוק ניירות-ערך ומשכך פעילותה של הרשות ביחס אליה נעשתה בחוסר סמכות.

המחלוקת העיקרית בין הצדדים נגעה לשאלה האם אופציות בינאריות הן "ניירות-ערך" כהגדרתו של מונח זה בחוק ניירות-ערך. העותרת טענה כי המונח "ניירות-ערך" בס' 52 לחוק אינו כולל אופציות בינאריות וכי לשון החוק עמומה ואינה ברורה.

ביהמ"ש הסכים עם העותרת כי לשון החוק בסעיף 52 היא עמומה ולכן יש להידרש לפרשנות התכליתית של הסעיף ולא לזו המילולית.

פרשנות הסעיף בהתאם לתכליתו צריכה לקחת בחשבון את הסיכונים אליהם נחשפים משקיעים בזירת האופציות הבינאריות וכי על מנת לצמצם את הסיכונים הללו, נדרשת רגולציה על אופן המסחר האמור.

הסדרה עשויה אמנם לצמצם את מסחר זה, אולם צמצום כזה הוא פחות בעייתי לאור הספק הקיים לגבי הנחיצות החברתית של המסחר באופציות בינאריות. לפיכך, יש לפרש את ס' 52 לחוק כך שאופציות בינאריות ייכללו בהגדרת המונח "ניירות-ערך" על פיו.

מבחינת פרשנות סובייקטיבית של החוק, השופטת בחנה מספר תיקונים לחוק ניירות ערך וטענות שהועלו על ידי הצדדים באשר לכוונת המחוקק לפרש את סעיף 52 לחוק. לדעת השופטת, לא ניתן להגיע למסקנה ברורה מתיקונים אלה ולכן יש ללכת עם הפרשנות התכליתית של החוק.

באשר לחובת הרישוי, פרשנות תכליתית להוראת ס' 52 לחוק ניירות ערך צריכה גם להתחשב בתכלית ההוראה לפיה בורסה לניירות ערך תתנהל ברישיון בלבד. לזאת יש להוסיף את האינטרס של ההגנה על המשקיעים.

בנוסף, דחה ביהמ"ש את טענות העותרת לכך שהחלטת הרשות פגעה בחופש העיסוק ובחופש החוזים וההתקשרות שלה וקבע כי הפגיעה בעותרת נעשתה מכוח חוק ניירות ערך ולמטרות לגיטימיות של הגנה על ציבור המשקיעים. דרישת הרישיון היא אמנם דרישה מכבידה אך לא פוגעת בסיכוייה של העותרת להמשיך לפעול בעתיד ובכל מקרה היא פגיעה פחותה מהפגיעה שתיגרם אם פעילותה של העותרת תיאסר על ידי הרשות.

העתירה נדחתה.

© כל הזכויות שמורות