נחשף הסכם סודי להסדרת סוגיית התכנים המפרים ברשת


ארגוני פרטיות ברשת הצליחו לחשוף הסכם חשאי בין בעלי זכויות יוצרים לבין מנועי חיפוש גדולים בבריטניה באמצעות בקשה שהוגשה מכוח חוק חופש המידע.

ההסכם, אשר נחתם בתיווך המשרד לזכויות יוצרים במדינה נועד להסדיר את סוגיית הטיפול באתרים המפרסמים תוכן ברשת ואת אופן הצגתם בתוצאות של מנועי חיפוש.
מדובר בהסכם אשר לא הובא לידיעת הציבור ואשר חשיפתו התאפשרה כאמור רק בזכות מאמציהם של ארגוני פרטיות ברשת בבריטניה.
על פי נוסח ההסכם, חברות מנועי חיפוש תחויבנה לפעול לפיתוח מנגנונים יעילים אשר יאפשרו לזהות אתרים המפרסמים תוכן מפר וכן יאפשרו את הסרתם מתוצאות החיפוש העליונות, כך שאתרים מפרים ייעלמו עם הזמן מתוצאות החיפוש הפופולריות ביותר.
גוגל כבר החלה להסיר אתרים המפרים זכויות יוצרים מתוצאות החיפוש העליונות שלה לפני מספר שבועות באופן עצמאי והודיעה כי מבחינתה, אין ההסכם משנה דבר באשר לאופן ההתנהלות שלה בנושא.


 אך עיון בנוסח ההסכם מלמד כי חברות מנועי חיפוש בבריטניה תחויבנה מעתה לא רק לפתח מנגנונים אפקטיביים לטיפול בתופעת התוכן המפר, אלא גם תידרשנה להראות לרשויות כי מאמציהן אפקטיביים ומביאים לתוצאות בשטח.
ההסכם קובע כי חברות מנועי החיפוש תיאלצנה להתייעל הן בכל הנוגע למשלוח התראות לאתרים מפרים והן לגבי שיתוף פעולה שלהן עם בעלי זכויות יוצרים לצורך פיתוח פתרונות סבירים מבחינה טכנית להפחתת הנראות של אתרים מפרים בתוצאות חיפוש.
הקריטריונים על פיהם תימדד האפקטיביות של פעילות החברות בנושא אינם ידועים מאחר והם הוסרו מנוסח ההסכם ששוחרר לעיון הציבור. לטענת המשרד לזכויות יוצרים, חשיפת הנוסח המלא של ההסכם תסכל בהכרח את מטרתו, קרי, טיפול בתופעת האתרים המפרסמים תוכן מפר ועשויה לסייע לגורמים המעוניינים לעקוף את הוראותיו.
ההסכם גם מתייחס לסוגיה של אכיפת יתר, מצב בו חברות מנועי החיפוש יקשיחו את תנאי הרגולציה שלהן עד כדי כך שאתרים לגיטימיים יוסרו בטעות מתוצאות החיפוש העליונות.

על פי ההסכם, כל חברת מנוע חיפוש תצטרך ליצור לעצמה רשימה של אתרים לגיטימיים בתהליך המכונה

Whitelisting
וכן תצטרך לפתח תהליך ולידציה במקרים אפורים, בהם לא ברור אם אתר מפרסם תוכן מפר או לא.
© כל הזכויות שמורות