ת"א 6416-05-10 ת.מ.נ. התקנים בע"מ ואח


בית המשפט דחה תביעה שעניינה גזל סוד מסחרי לאחר שקבע כי רשימת לקוחות, מבצעים ומחירים אינם סוד מסחרי. 
22.01.2017

בית המשפט המחוזי בתל אביב

השופט יונה אטדגי

ת"א 6416-05-10 ת.מ.נ. התקנים בע"מ ואח' נ' א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ ואח'

התביעה הוגשה מכוח חוק איסור לשון הרע וחוק עוולות מסחריות על ידי חברה הפועלת בתחום אבזור וציוד כלי רכב לנהיגה ולהסעת אנשים עם מוגבלויות נגד חברה מתחרה בשוק.

המחירים של אביזרים נקבעים על ידי המל"ל במחירון מיוחד והמידע אודות יבואני הרכב, חברות ההתקנה והשירותים הניתנים על ידם מתפרסם בפרסומים פומביים של המל"ל ושל גופים נוספים.

התובעת טוענת כי הנתבעים גזלו את סודותיהן המסחריים: מאגר הלקוחות, מצבת ההתקנות, העדפותיהם המיוחדות של הלקוחות, לוחות הזמנים של הפגישות עמם, תנאי ההתקשרות עמם ועוד, כשהדבר נעשה באמצעות העברת מידע מעובדים בחברת התובעת אל עובדים בחברה המתחרה.

עוד טענו התובעות כי עובדי הנתבעת ניסו להכשיל עסקאות שעמדו בפתח עם מספר לקוחות, תוך פגיעה בשמה הטוב של התובעת ובמוניטין שלה.

התובעות ביקשו לקב צו שימנע מהנתבעים לפנות ללקוחותיהן כדי לשכנעם להתקין אצלם את האביזרים, ושימנע מהם לעשות שימוש בסודות המסחריים שגזלו. כמו כן תבעו סעדים הקשורים לחוק לשון הרע וכוללים מניעת הפרסום הפוגע ופרסום התנצלות פומבית וכן סעד כספי על סך 3 מיליון ₪.

בסוגיית הסודות המסחריים קבע בית המשפט כי פרטי הלקוחות אינם סוד מסחרי מאחר והיו גלויים וידועים לכל חברות ההתקנה, אשר הפעילו אותן שיטות והשתמשו באותם אמצעים להשגתם.

הוא הדין באביזרים, שהוועדות אישרו את התקנתם ביחס לכל לקוח ושגם מחיריהם נקבעו על ידי המל"ל.  כמו כן לא הוכח כי הירידה במכירותיה של התובעת נבעה ממידע ש"נגזל" ממנה על ידי מי מהנתבעים. התביעה נדחתה.

© כל הזכויות שמורות