פייסבוק החלה לסמן חדשות מזויפות


פייסבוק החלה ליישם את הצהרותיה בדבר מאבק בתופעת החדשות המזויפות ויצרה תגית חדשה שמטרתה לסמן ידיעות חדשותיות מפוקפקות. אך יש הסבורים כי הצעד האמור אינו מספק ומראה על היעדר רצון אמיתי לשים סוף לתופעה.
התגית המדוברת נקראת "
Disputed
", כלומר "שנוי במחלוקת" ופייסבוק כבר החלה לעשות בה שימוש ולסמן ידיעות מסוימות בפלטפורמה שלה. יחד עם תגית האזהרה המוצמדת לידיעה המזויפת, יופיעו גם לינקים לאתרים בהם ניתן לבדוק את העובדות הנטענות בכתבה וכן לקבל הסברים מדוע הידיעה הספציפית סומנה כשנויה במחלוקת.
פייסבוק לא תכריע באופן ודאי האם מדובר בידיעה מזויפת, אלא רק תסמן אותה כשנויה במחלוקת. הצעד האמור מעורר לא מעט תהיות בקרב משתמשים ובקרב התקשורת באשר לרצינות כוונותיה של פייסבוק להילחם באופן אמיתי בתופעת החדשות המזויפות.
ביקורת הושמעה הן לגבי בחירת שמה של התגית וההימנעות משימוש במונח "חדשות מזויפות" והן לגבי התהליך הנדרש על מנת לאתר ידיעה מזויפת ולסמנה בתגית.
על מנת שפייסבוק תסמן ידיעה כשנויה במחלוקת, יש צורך שמשתמש ידווח עליה או לחילופין, שהאלגוריתם של פייסבוק יזהה בה פרמטרים חשודים. לאחר מכן, פייסבוק מעבירה את המידע לצד שלישי, קרי, לאתרים העובדים בשיתוף פעולה עם פייסבוק ומספקים לה שירותי אימות עובדות. לבסוף, רק במידה והאתרים שוכנעו כי מדובר בידיעה מזויפת, הם יודיעו על כך לפייסבוק והיא בתורה תסמן את הידיעה כשנויה במחלוקת.
הסרבול הצפוי מן התהליך הוא מיותר לדעת גורמים אשר הביעו ביקורת על המהלך ועשוי ליצור מצב בו חדשות מזויפות מפורסמות במשך ימים שלמים בפייסבוק, עד לתום תהליך הבדיקה. שנית, מבדיקה שערכו עיתונאים עולה כי פייסבוק עוברת את אותו התהליך גם בסינון ידיעות המגיעות מאתרי אינטרנט המצהירים על עצמם כי הם אתרי סאטירה או אתרי חדשות מזויפות לצרכי בידור.

לדעת המבקרים, האופן בה מיושם המהלך מצביע שוב על חוסר רצונה של פייסבוק להחליט החלטות קשות בעצמה ועל העדפתה להשאיר את הקביעות הנחרצות לאחרים.
© כל הזכויות שמורות