לא ניתן להסתיר מידע ציבורי בחשבון פרטי


בית המשפט העליון של מדינת קליפורניה דן בתביעה שעניינה חופש המידע וקבע כי גורמי ממשל מחויבים לחשוף מידע שהוא פומבי באופיו או נוגע לאינטרס ציבורי, גם במקרים בהם המידע נשלח או אוחסן בחשבון פרטי או במכשיר פרטי.
בשנת 2009 הגיש פעיל סביבתי במדינה בקשה לחשיפת רשומות ציבוריות הנוגעות למיזמי פיתוח מקומיים. בחומר שהועבר לידיו של התובע הושמטו מספר תכתובות ופרטי מידע אשר הגיעו מתיבות דוא"ל פרטיות של עובדי הרשויות הרלוונטיות. התובע פנה לרשויות וביקש את המידע, אך הרשויות טענו כי כאשר מידע מאוחסן במכשיר פרטי או נשלח מחשבון פרטי, הוא חוסה תחת החריגים של חוק הרשומות הציבוריות של קליפורניה.
הפעיל הגיש תביעה לבית המשפט וכאמור לפני מספר ימים קיבל בית המשפט העליון בקליפורניה את תביעתו.
על פי החלטת בית המשפט, חוק הרשומות הציבורית של קליפורניה בשילוב עם החוקה האמריקנית מתווים יחד איזון זהיר בין הזכות לגישה לרשומות ציבוריות לבין הזכות של יחיד לשמירה על פרטיותו. המקרה הנדון נוגע לאופן שבו מיישמים את האיזון האמור כאשר מסמכים הנוגעים להתנהלותו של גוף ציבורי נוצרים או נשמרים מחוץ למקום העבודה, בחשבונות ועל גבי מכשירים פרטיים של עובדי הגוף הציבורי.
על פי לשון החוק הקליפורני ובהתחשב באינטרסים אותם הוא משרת, תשובת בית המשפט לשאלת האיזון היא פשוטה וקובעת כי לא ראוי שרשומות כאלה תחסינה תחת הגנות החוק רק משום שמקורן בחשבון או מכשיר פרטי.
תכתובות של עובדים לגבי התנהלות של רשויות ציבוריות עשויות לעמוד לבחינה תחת חוק הרשומות הציבורית ללא קשר לסוג החשבון ממנו נכתבו או הועברו. זאת בהתחשב באינטרס הציבורי ובזכותו לקבל מידע על התנהלות ציבורית. בכ-26 מדינות מלבד קליפורניה בארה"ב קיימת חקיקה הקובעת כי רשומות מסוג זה הינן בהגדרה רשומות ציבוריות וזכות הציבור לעיין בהן אך משלא קיים חוק דומה בקליפורניה, באה קביעת בית המשפט ומיישרת קו עם אותן מדינות.
© כל הזכויות שמורות