תוכנת בית משפט שולחת חפים מפשע למאסר


בית משפט מחוזי פלילי במדינת קליפורניה מדווח כי מאז ששדרג את מערכת ניהול התיקים שלו בשנת 2016, קיבל מעל לאלפיים תלונות ממשרד הפרקליטות במדינה בטענה כי בשל פגמים במערכת, נשלחו נאשמים בפלילים למאסר על אף שהיו חפים מפשע, קיבלו עונשי מאסר ארוכים מדיי ואף נרשמו בטעות במרשם עברייני המין של המחוז.
מערכת ניהול התיקים מותקנות על גבי מחשבים במספר רב של בתי משפט ברחבי ארצות הברית, הן בערכאות אזרחיות והן בערכאות פליליות.  עורכי דין בשלוש מדינות שונות דיווחו על בעיות במערכת שהצריכו נקיטת הליכים משפטיים לתיקון העיוות שנגרם לנאשמים. פעילי זכויות אדם דיווחו בנוסף על שיבושי מערכת שהביאו לתוצאות מעוותות גם בתיקים מנהליים.
בינואר השנה, הוגשה תביעה נגד בית המשפט המחוזי במדינת קליפורניה ונגד יצרנית התוכנה על ידי שלושה נאשמים בתיקים פליליים שנפגעו כתוצאה מתקלות המערכת. יצרנית התוכנה טוענת כי המוצר פועלת כשורה במספר גדול של בתי משפט בארצות הברית וכי החברה אינה מודעת לפגם כל שהוא בתוכנה שעלול היה להוביל לתוצאות להן טוענים הנאשמים. יחד עם זאת, הנהלת החברה מסרה כי היא נכונה לשתף פעולה עם הנהלת בית המשפט לבדיקת הנושא.
גורמים בתוך מערכת המשפט מדווחים כי הנהלת בתי המשפט אימצה פתרון עקיף לבעיה על ידי כך שחזרה לעבוד עם רישומים פיזיים בתיקים מסוימים. כך, בתיקים פליליים שנידונו במחוז, הוציאו פקידי בית המשפט צווי מעצר על גבי נייר והחתימו אותם בחותמת בית המשפט על מנת להימנע מעיוות דין וממעצרים בלתי מוצדקים או ארוכים מדיי.
© כל הזכויות שמורות