סמסונג לא תשלם 399 מיליון דולר לאפל על הפרת פטנט
בית המשפט העליון בארה"ב פסק השבוע פה אחד כי סמסונג לא תחויב בפיצויים בסך 399 מיליון דולר מרווחיה לחברת אפל לאחר שנטען נגדה כי העתיקה אלמנטים מסוימים בעיצוב מכשירי סמארטפון שייצרה ממתחרתה אפל.  

החוק האמריקני קובע כי במקרה של הפרת פטנט בהקשר של רכיבי ייצור (Articles of Manufacture), תשלם החברה המפרה אחוז מסך רווחיה לחברה הנפגעת ובכך תתקן את עשיית העושר שנעשתה שלא כדין.

הדיון בביהמ"ש העליון נסוב סביב השאלה מה קורה כאשר ההפרה מכסה אלמנטים או פיצ'רים מסוימים בעיצוב המוצר, להבדיל מהעתקה של העיצוב בכללותו.

אפל טענה כי מאחר ועיצוב המוצר הינו אלמנט מרכזי המבדיל אותה ממוצרים אחרים בשוק, במקרה כזה על סמסונג לשלם לה את מלוא הפיצוי, קרי, אחוז מהרווחים שנעשו בגין מכירת המכשירים בהם בוצעה ההפרה.

סמסונג מצידה טענה כי החישוב שנעשה בערכאה הקודמת אינו נכון וכי דרישת הפיצויים צריכה להיות מחושבת על בסיס אחוז יחסי המכסה את הרווחים שהופקו מהרכיבים הספציפיים בהם נעשתה הפרת הפטנט ולא על בסיס אחוז מהרווחים שהופקו ממכירת המכשיר כולו.

ביהמ"ש העליון קיבל את הטענה והחזיר את התיק לדיון בבית המשפט לערעורים לחישוב מחדש של סכום הפיצויים.


© כל הזכויות שמורות