עובדי חברות שיתוף מוחים על תנאי העסקתם


חברת
Instacart
 האמריקנית הינה חברה המבוססת על שיתוף, בדומה ל-
Uber
ו-
Airbnb
ומאפשרת להזמין שליחים שילקטו עבור משתמשים את קניותיהם מחנויות ברדיוס הגיאוגרפי הקרוב לבתיהם ויספקו את הקניות ליעדן.
מספר שליחים המספקים שירותים בפלטפורמה הגישו תביעה ייצוגית פדרלית בטענה להפרת החקיקה המקומית הנוגעת לזכויות עובדים.

השליחים טוענים כי יש להגדירם כעובדים מן המניין בחברה וכפועל יוצא, הינם זכאים להטבות, החזרי נסיעות פיצוי פיטורין וכדומה.
יש לציין כי אין זו הפעם הראשונה בה מועלית בפני בית המשפט סוגיית הסיווג התעסוקתי של ספקי שירות בחברות המבוססות על כלכלת שיתוף והכרעה בסוגיה הנ"ל עשויה להשפיע על חברות הפועלות במודל דומה, דוגמת
Uber
ויריבתה
Lyft
.
מומחים אמריקניים לדיני תעסוקה טוענים כי לא צפויה להתקבל הכרעה בסוגיה בעתיד הקרוב והעניין עשוי אף להגיע אל ביהמ"ש העליון בארה"ב, זאת לאור מורכבות הסוגיה וההשפעות הכלכליות הפוטנציאליות על חברות הענק.

חלקם אף טוענים כי החברות מסווגות את עובדיהן כקבלני משנה בידיעה ומתוך כוונה להימנע מתשלום שעות נוספות והוצאות אחרות הקשורות במילוי תפקידם.
© כל הזכויות שמורות