יירוט שיחות הטלפון של הסוכנות לביטחון לאומי איננה חוקתית
כך קבע שופט בבית משפט פדראלי בארצות הברית.
השופט פסק ביום שני, כי על פי השקפתו, יירוט מאסיבי של שיחות טלפון ביתיות שמבצעת הסוכנות לביטחון לאומי האמריקאית אינן חוקתיות. השופט אמר כי יירוט השיחות המסיבי שעורכת הסוכנות לביטחון לאומי ללא כל בדיקת תוכן מפרה את הזכות לפרטיות. פסיקתו של השופט לטובת חמישה עותרים תהווה אתגר לשיטת העבודה של הסוכנות לביטחון לאומי, אך בשלב זה השופט הגביל את הדיון למקרים המסוימים בלבד של העותרים. עוד קבע השופט כי חמשת העותרים הצליחו להראות סבירות גבוהה כי המדינה הפרה נגדם את התיקון הרביעי לחוקה.  

המדינה מצידה טענה לתקדים משנת 1979 בו קבע בית המשפט כי יירוט שיחות טלפון הינו חוקתי, אך השופט דחה טענה זו באומרו כי השימוש בטלפון על ידי הציבור גדל משמעותית בשלושה העשורים האחרונים ואינו דומה למצב שבו ניתן פסק הדין האמור.  

השופט הוסיף ואמר כי הסוכנות לביטחון לאומי לא הביאה ולו עדות אחת לכך שאיסוף שיחות הטלפון אכן הביא לסיכולו של איום כלשהו או הביא למדינה הישג אובייקטיבי כלשהו המצדיק פעולות אלה.  

דובר משרד המשפטים האמריקאי אמר כי הם מאמינים שהתוכנית של הסוכנות לביטחון לאומי הינה חוקתית כפי שנקבע בעבר בבית המשפט ובשלב זה הם לומדים את פסק הדין.  

פעילי זכויות אדם המתנגדים לאיסוף שיחות הטלפון טענו כי פסיקתו של השופט מוכיחה כי יירוט השיחות המסיבי של הסוכנות לביטחון לאומי נוגדת את התיקון לחוקה המגן על זכות הפרטיות וכי תוכנית זו נכשלה בניסיון ליצור ביטחון לאומי טוב יותר.


© כל הזכויות שמורות