ציידי באגים - יוזמה חדשה לאיתור פרצות אבטחה
חברות כמו מיקרוסופט ופייסבוק, יחד עם מתנדבים מארגונים שונים הקימו יוזמה חדשה שנועדה לתגמל כספית האקרים ידידותיים לגלות על פרצות אבטחה בתוכנות ובאתרי אינטרנט.
היוזמה שמכונה "האקר 1" קוראת להאקרים לדווח על פרצות אבטחה ונקודות תורפה על מנת שהחברות תוכלנה לתקן אותן לפני שתתפרסמנה ברבים ובכך למנוע נזקים כבדים לחברות ולהגן על המשתמשים מפני פריצות.

על פי היוזמה, האקרים יכולים להעלות ל "האקר 1" את ממצאיהם לגבי פרצת אבטחה, אף בעילום שם. לאחר מכן, תינתן לאותה חברה שאצלה נמצאה הפרצה, להגיב תוך 7 ימים ולתקן את הפרצה.
אם החברה לא תעשה כן, הפרצה תתפרסם תוך 30 יום.

על מנת שתינתן לחברות אפשרות להגיב על פרצות אלה עליהן להירשם כחברות ב- "האקר 1".

מטרתה של היוזמה היא "לתגמל האקרים שתורמים לאינטרנט להיות בטוח יותר".


© כל הזכויות שמורות