הרפתקאות אפל וטרול פטנטים


Lodsys
הפכה לאחת מבעלי הפטנטים השנואים ביותר בשנת 2011 על ידי עשיית כסף קטן, לכאורה, בדרישת רק 0.575 אחוזים מהכנסות מפתחי אפליקציות קטנים, בטענה להפרת פטנטים השייכים לה. הסכום שהיא דורשת מן המפתחים נמוך ו
Lodsys
משכנעת את המפתחים להתפשר איתה בטענה שממילא ההוצאה תכוסה על ידי מכירת האפליקציות ושידרוגיהן.אחד מהפטנטים השייכים ל
Lodsys
הוא האפשרות לרכוש מוצרים מתוך האפליקציה.אפל פנתה לבית המשפט בטענה כי רכשה את הזכות להשתמש בפטנטים השייכים ל
Lodsys
מן הבעלים הקודם שלה, חברת
intellectual Ventures
וכי
Lodsys
איננה רשאית לדרוש תשלום ממפתחי אפליקציות
IOS
בעבור פטנטים אלה.עכשיו, אחרי שנתיים של דיונים, העניין חזר להתחלה. השופט במזרח טקסס סירב אפילו לשקול לדון בבקשת אפל. במקום זאת, הוא מאפשר לחברת אחזקת הפטנטים להמשיך וליישב את כל תביעותיה. משעשה זאת השופט, הוא למעשה אפשר ל
Lodsys
להמשיך לאיים על מפתחי אפליקציות בחודשים או אולי אפילו בשנים הקרובות.דחיית הבקשה מגיעה כשברקע ישנן שפע של תביעות מאת
Lodsys
בבתי המשפט ושפע דרישות תשלום שטרם הגיעו לבית המשפט דבר שאפל הבהירה היטב בבקשתה. רק בחודשים אפריל-מאי 2013 תבעה
Lodsys
 כ-30
מפתחי אפליקציות, הן של מערכת ההפעלה של אפל  IOS והן
 של אנדרואיד.Lodsys
הכירה ברשיון של אפל וטענה כי תתבע את אפל עצמה מכיוון שהסכסוך שלה הוא מול מפתחי האפליקציות.מספר חברות שנתבעו על ידי
Lodsys
הגישו נגדה תביעות נגדיות. אחת מהן היא מרתה סטיוארט אשר נדרשה לשלם ל
Lodsys
סכומים של 5,000-20,000 דולר עבור אפליקציות ה-
Ipad
שלה. סטיוארט הגישה תביעה נגדית נגד
Lodsys
בטענה כי הפטנטים שלה אינם חוקיים.בשלוש השנים האחרונות תבעה
Lodsys
כ- 192 מפתחים ופרסמה כי מעל ל- 500 כבר התפשרו ושילמו לה מבלי להגיע לבתי המשפט.
© כל הזכויות שמורות