הרגולטור קורא להקלה בכללים ביחס לקרינת אנטנות סלולריות בבריסל
בעידן בו רבים מודאגים מרמת הקרינה הסלולרית הנפלטת מהטלפונים ברשותם כמו גם מסמיכותן של אנטנות למקומות הומים אדם, נראה כי יש בבלגיה מי שדווקא קוראים להקלה בסטנדרטים המגבילים קרינה זו. ישנם מפעילי סלולר  הסבורים כי המגבלות בעניין מחמירות.

כך, מפעילי טלפונים ניידים בבלגיה טוענים כי המגבלות כיום ביחס לרמת הקרינה הנפלטת מאנטנות סלולריות בבריסל מונעות מהמפעילים להתקין רשתות סלולריות של G4. רשתות אלה מציעות מהירויות הורדה הגבוהות פי 10, מהקיימות. 
לחיזוק עמדתם הם ציינו את הפוטנציאל של בריסל לעשות שימוש בטכנולוגיות הללו, הרי בריסל משמשת בית לכמיליון תושבים כמו גם למוסדות בינלאומיים.  

נראה כי בבריסל ישנם הכללים המחמירים ביותר בעולם ביחס לקרינה. הרגולטור הבלגי בעצמו גורס, כי מדיניות זו פוגעת ביכולות לפרוס טכנולוגיות סלולריות חדשות. כמו כן, יש בכך השלכות בלתי רצויות על הפיתוח הכלכלי ויצירת הזדמנויות העבודה באיזור בריסל.


© כל הזכויות שמורות