הימנעות מתביעת לשון הרע בטוויטר
הרשת החברתית טוויטר אינה זירה פרוצה בה כל החפץ בכך יכול לבוא לומר את מילותיו מבלי שלעיתים תהיינה השלכות לדבריו. מסרים פוגעניים ופוסטים על גבי הטוויטר (המוכרים גם כ"ציוץ") יכולים להיות מושא לעניין משפטי בנסיבות מסויימות.

אך עברו האחר של המטבע, מכיר בכך שישנם לא מעט מסרים פוגעניים למדי המועלים לרשת באופן ספונטני, ועם זאת מוסרים ממנה כלעומת שהועלו כעבור זמן מה לאחר העלאתם. ההערות הללו מוסרות די במהירות, לעיתים כבר למחרת. לגבי מסרים כגון אלה, הובעה העמדה כי אולי אין צורך בהכרח בתביעה פלילית בעניינם.  

נראה שהרעיון המנחה מאחורי עמדה זו, אינה דווקא זניחת החשיבות של הגנה מפני לשון הרע ברשת, כי אם הכרה נכוחה בעובדה כי יותר מידי חקירות ותיקי בית משפט עלולים לטמון בחובם "אפקט מצנן" ביחס לחופש הביטוי. דהיינו במקום שמשתמשים יאמדו דבריהם ויפרסמו מסרים שלא יהיו פוגעניים, אלו עלולים לסנן את מילותיהם ולהימנע מלהעלות פוסטים שונים מתוך החשש שייחקרו או שיינקטו נגדם אמצעים משפטיים, ובכך תהא פגיעה בזכותם לחופש הביטוי.

העמדה שהובעה עוסקת בציוצים פוגעניים שמוסרים במהירות, פעולה זו עשויה להציל את מבצעהּ מהליך משפטי, הרי שיש בדבר להוות שיקול רלוונטי לרשויות החוקרות. נראה כי הצעה זו מנסה למצוא את האיזון המתאים, כך שהמשאבים ינוצלו במקרים שאכן ראוי שיגיעו לפתחו של בית המשפט, ואילו תיקים בהם התנצלות והסרה של מסר פוגעני יכולים להוות התמודדות טובה יותר עם הפגיעה, ייחסכו מניהול של הליך. 


© כל הזכויות שמורות