15/01/2004 |  Judge Thomas G. Nelson
Playboy v. Netscape & Excite
Playboy v. Netscape & Excite
בית המשפט לערעורים של ארה"ב מצא כי ההגנה על סימני מסחר רשומים של פלייבויי חלה גם באתרי חיפוש בעלי פרסומות המושפעות מתוכן מילות החיפוש.


© כל הזכויות שמורות