גבולות לשון הרע בפייסבוק


האם שאלתם עצמכם מה עשויות להיות ההשלכות לפעולות שאתם מבצעים בגלישה בפייסבוק למשל?
במהלך דיונים בעניין שהובא בפני בית משפט בפיליפינים טען בא כוחה של המדינה כי משתמש ברשת עשוי להימצא אחראי בפלילים בגין פעולות כמעט יומיומיות שרבים מהגולשים מבצעים ברשת כמו כן נאמר כי הוצאת דיבה בטוויטר, בפייסבוק או באי מיילים כמוה כדיבה באמצעות מכתב. במקרה זה דובר על פעולות כדוגמת לחיצה על
like
או
share
בפייסבוק, או לחילופין
retweet
בטוויטר.

הדברים אמורים כאשר פעולות אלה נעשות למשל ביחס לאמירה שיש בה משום הוצאת דיבה מהוות הפעולות הללו ביטוי להבעת דיעה, דבר שבתורו מגבש ע"פ הדין הפיליפיני הפרה של החוק נגד פשיעה ברשת  (

anti-cybercrime law
). הגם שפעולות אלה לכשעצמן עשויות להצטייר כבלתי מזיקות, גולש זה 
עלול להימצא כאחראי גם כשלא היה המקור לפוסט או לרעיון ביחס אליהם הוא ביצע הפעולות האמורות.

ניתן לראות בפעולות הללו כהבעת דיעה וכאשרור של פוסט מקורי ובו ביטוי של לשון הרע, כשלעצמו יכול להוות מקור להטלת אחריות פלילית. נטען, כי פעולת לייק לדוגמה יכולה לגרום לאותה מידת נזק שגורמות המילים הפוגעניות עצמן.  

מנגד יש המתנגדים לטענה כי לחיצה על לייק ביחס לפרסום שבו יש משום לשון הרע מהווה לשון הרע בעצמה. לאמיתו של עניין, קמו מתנגדים רבים לחוק זה בגין האפקט המצנן הגלום בו. הלוא גם פעולת הלייק מהווה חלק מחופש הביטוי של הגולש ברשת.

טענות בדבר אי חוקתיות, החלו להישמע בגנות החוק, כמו גם בגנותו של הסדר המאפשר חסימה והגבלת גישה לנתונים מסויימים או הסדר המאפשר סגירת אתר שנמצא מפר (בהינתן עילה סבירה). החוק הפיליפיני מאפשר פעולה זו גם בהיעדר צו בית משפט.


תיק זה תלוי ועומד וסיכומים נקבעו להגשה.


© כל הזכויות שמורות