בית המשפט מגן על עברייני המין
בית המשפט הפדרלי ביטל חוק שנחקק במדינת אינדיאנה, לפיו נאסר על עברייני מין להשתמש ברשתות החברתיות כגון טוויטר ופייסבוק.

בית המפשט קבע שהחוק נוגד את החוקה ופוגע בחופש הביטוי. החוק קובע כי שימוש, מצד עברייני מין מורשעים, ברשתות חברתיות עשוי להחשב כעבירה פלילית. על-פי הגדרת החוק אתרים אסורים מוגדרים כאתרים שמאפשרים לקטינים להרשם וליצור דף פרופיל אישי וכן כוללים את האפשרות לתקשר עם בעלי פרופיל אחרים. הגדרת החוק העמומה הזו מרחיבה את תחולתו והיא כוללת גם אתרים כגון: Youtube, Amazon וכו'.

לדברי השופטים, שפסקו פה אחד, החוק פוגע יותר ממה שהוא מועיל. לדבריהם החוק סותר את התיקון הראשון לחוקה, שמגן על על חופש הביטוי מפני פגיעה. כל חוק שמתנגש עם התיקון הראשון לחוקה ראוי שיבחן באופן צר על מנת להתאימו לחוקה. חוקי אינדיאנה בהחלט יכולים להתפרש כך אך חוק האוסר באופן גורף שימוש ברשתות חברתיות אינו עומד במבחן הזה.
בית המשפט הדגיש כי הוא פוסל את החוק רק משום שמדובר ב"שמיכה" רחבה מדי ולטענתו מדינת אינדיאנה יכולה למצוא פתרונות אחרים שיהיו מידתיים יותר וימנעו תקשורת לא ראויה בין קטינים לעברייני מין.

תנאי השימוש של חברת פייסבוק קובעים כי "עברייני מין מורשעים לא יכולים להשתמש ברשת החברתית". פייסבוק ומייספייס הכריזו על המדיניות הזו כבר ב-2009 לאחר לחץ פוליטי-משפטי עצום, לחץ שלא היה מצליח לעבור באופן חוקי פורמלי משום שהוא נוגד את החוקה.


© כל הזכויות שמורות