מדינת ניו יורק בעד חוק נגד התעללות קיברנטית

ב-49 מדינות בארצות הברית יש חקיקה נגד התעללות והתעמרות (Bullying) באופן כללי, אך רק ב-14 מדינות יש התייחסות להתעללות קיברנטית.

התנהלות פסולה שהיתה שמורה בעבר לחצרות בתי הספר עברה, בקלות רבה יש לומר, למתחם הוירטואלי.

מחוז מונרו במדינת ניו-יורק חוקק חוק המטיל קנס של 1,000$ ועד שנה בכלא על כל אדם שיתעמר ויתעלל באחר באופן אלקטרוני.

גם מדינת ניו-יורק החלה בניסוח טיוטת חוק האוסרת על התעמרות אלקטרונית, אך ככל שנוגע להצעת החוק הנוכחית, אין מדובר בעבירה פלילית.

הסיבה לכך, לעמדת הממשל, קימים חוקים אחרים באמצעותם ניתן לטפל בהתנהגות פסולה שכזו גם במישור הפלילי. מטרת החוק נועדה בראש ובראשונה לעורר את המודעות הציבורית לתופעה ולצורך בהתמודדות עמה.

בישראל אין חוק האוסר באופן ישיר על התעללות מקוונת, אך חוק העונשין אוסר על התעללות פיזית, מינית ונפשית בילדים. חוק העונשין גם מורה לציבור להתערב במקרה התעללות שכזה ולדווח עליו לרשויות.© כל הזכויות שמורות