הונג קונג מרחיבה את הנגישות למידע רפואי של תושביה

בעקבות ניסוי מוצלח, הונג קונג עוברת לשיתוף מידע רפואי בין בתי החולים, רופאים ציבוריים, רופאים פרטיים ואנשי צוות רפואי.

המידע כולל את כל התיק הרפואי של החולה כפי שזה יעודכן על-ידי הגורמים הרפואים לרבות מידע לגביו מן העבר אשר נסרק אל תוך התיק.

המידע הרפואי יאוחסן במאגר המוחזק על-ידי הממשל, אך הגישה אליו תהיה רחבה יותר כאמור.

אמנם מדובר במיזם התנדבותי ורק מי שיבחר להשתתף בו, תיקו הרפואי יצורף למאגר, אך החשש לפגיעה בפרטיות עלתה במיוחד ככל שנוגע למידע רפואי רגיש במיוחד כגון מחלת האיידס או מצבו הנפשי של בעל התיק.

נציגי הממשל הסבירו כי אין צורך לחשוש לגבי פגיעה בפרטיות מאחר והמידע יהיה נגיש רק לבעלי מקצוע מתחום הרפואה שישמרו על הסודיות הרפואית של החולה וכן לחולה תהיה הזכות לבקש כי מידע מסויים לגביו לא יופיע בתיק או שיהיה נגיש למספר מצומצם ויעודי של רופאים.

מאחר ומידע רפואי נחשב כמידע פרטי במיוחד, על המחזיקים במידע שכזה, במיוחד כאשר הוא בפורמט אלקטרוני ומאוחסן במחשבים, לעמוד בקריטריונים גבוהים במיוחד של אבטחת מידע.

לכן, במדינות המתקדמות מתייחסים ברצינות רבה לשמירה על פרטיות החולה.  כך למשל, בית החולים לילדים ע"ש לוסיל פאקראד בקליפורניה נקנס על ידי המדינה ב 250 אלף דולר בגין אי דיווח במועד על פריצה למחשבים.© כל הזכויות שמורות