תא 5792-09 (שלום ירושלים) גבאי ואח נ החשב הכללי משרד האוצר ואח
הפרת זכויות יוצרים במצגות שפורסמו באתר התובעים והועתקו על-ידי מרצה ואשר הוצגו גם באתר משרד האוצר


תאריך: 18.03.2012
ת"א  5792-09
 בית משפט השלום ירושלים
כב` השופט ארנון דראל
גבאי ואח' נ' החשב הכללי משרד האוצר ואח'

 
עובדות

התובעים יזמו ופיתחו אתר עסקי תחת השם "אתר פרישה" שבו מופיעים מאמרים, מצגות, טבלאות, תוכן ומידע בתחומי מיסוי ופרישה. מידע זה הינו פרי יצירתו ומקוריותו של התובע .

התובעים טוענים כי הנתבעים הפרו את זכויות היוצרים שלהם כאשר העתיקו קטעים מן המצגות המצויות באתר פרישה לאתר האינטרנט של משרד האוצר.

התובעים טוענים כי ההעתקה התבצעה בעקבות פעילותו של יורם אזרד, יועץ מס שעוסק במתן הרצאות ,סדנאות וקורסים בשכר לגופים ולמוסדות שונים.  

נקבע

מדובר ביצירות הראויות להגנה לאור עריכה מיוחדת ומקצועית של היבטים ונושאים שונים בתחום.

הנתבע 2 הפר את זכות היוצרים של התובעים ביצירות ואת הזכות המוסרית  כאשר העתיק חלק ניכר מן היצירה.  

בעקבות התיקון לחוק זכות יוצרים לא נדרשת הכרעה כמותית בשאלת מספר ההפרות לאחר, אלא יותר בהערכה ערכית של מהותן של ההפרות, היקף ההפרה, משך הזמן שבו בוצעה , חומרתה,הנזק הממשי להערכת בית המשפט, הרווח שצמח לנתבע, מאפיני פעילותו, טיב היחסים שבין הצדדים ותום הלב של הנתבע.

בהתחשב בכל אלה ובהינתן כי מדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק אלא על דרך של אומדן בית המשפט העמיד את הפיצוי עבור הפרת זכות היוצרים בסכום של 40,000 ש"ח ואת הפיצוי עבור הפרת הזכות המוסרית בסכום של 20,000 ש"ח.  

לגבי משרד האוצר אשר טען להגנות "מפר תמים" ו-"שימוש הוגן" נמצא כי כאשר המדינה היא זו שהכניסה לאתרה מצגת בתוכה חומר שמפר זכות יוצרים של צד שלישי - לא ניתן להשתמש בהגנת מפר תמים וכך גם לעניין הגנת שימוש הוגן כאשר השימוש אינו עולה בגדר תכלית ההגנה.

כאשר מדובר במצגת אחת ובהתחשב באופן ביצוע ההפרות בית המשפט חייב את המדינה לפצות את התובעים בסכום של 20,000 ש"ח מתוך סכום הפיצוי הכולל שנפסק לעיל .

מאחר והמדינה הגישה הודעה לצד שלישי נגד הנתבע 2, בית המשפט פסק כי עליו לשאת בסכום שבו חויבה המדינה .  

לגבי התביעה שכנגד, הנתבע  טוען כי נגרם לו נזק בשל פרסום הגשת התובענה באתר התובע ובעיתונים . 

הנתבע נסמך על כך שגם בין יריבים להליך משפטי ישנה חובת זהירות והפרסום בנוגע לקיומו של הסכסוך, הגשת התביעה ומעשי התובעים נועדו לגרום לפגיעה בעסקיו של הנתבע ולכך שהמדינה הפסיקה לעבוד עמו. 
לאור תוצאת פסק הדין הראשי אין בפרסומים אלה כדי לבסס את עילות התביעה שכנגד.

© כל הזכויות שמורות