17/07/2011 |  Thom Shanker, Elisabeth Bumiller
הפנטגון ולוחמה קיברנטית
הפנטגון ולוחמה קיברנטית

דיון על אחת מן ההתקפות הקיברנטיות החמורות ביותר שחוותה ארצות הברית עד כה, במסגרתה נחשפו 24,000 תיקי פנטגון.
מחברי המאמר סוקרים את נסיבות ההתקפה ואת השינוי בגישת ההגנה אשר בעבר היתה בעיקרה פאסיבית וכעת היא מעבירה את הכדור למגרש של התוקף.© כל הזכויות שמורות