ת``א 4951-09 (השלום ירושלים) אבו עישה נ` קסואני אלקאדאר
עתירה למתן צו מניעה קבוע לביצוע עסקת מקרקעין נדחתה על ידי בית המשפט. העתירה התבססה על טופס יפויי כוח שכלל פרטים כדוגמת מייל ופקס שלא היו נהוגים עדין במועד הוצאתו של הטופס ולכן הוכרז על ידי בית המשפט כמזויף.


 

תאריך: 04.07.2010

ת"א 4951-09

בית משפט השלום בירושלים

כב` השופטת תמר בר-אשר צבן

אבו עישה נ` קסואני אלקאדאר

 

העובדות

התובע עתר כי יינתן צו מניעה קבוע, האוסר על הנתבע, או מי מטעמו, לעשות עסקה כלשהי בשטחי מקרקעין מסוימים לרבות מכירתם, השכרתם וכן לאסור את השימוש בהם.

כתב ההגנה מבקש לסלק את התובענה על הסף.

התובע טוען כי הוא בעל זכויות במקרקעין נושא התביעה, על יסוד יפויי כוח בלתי חוזר על פיו הבעלים הקודמים ייפו את כוחו של צד שלישי להעביר זכויותיהם במקרקעין לתובע.

 

בית המשפט קבע

טופס אימות החתימה של הנוטריון מטלון הוא מסמך מזויף הואיל ויש בו פרטים כדוגמת מייל ופקס שלא היו נהוגים עדין במועד הוצאתו של הטופס.

כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה, לפיכך בקשת הנתבע להורות על מחיקתו על הסף מתקבלת.

התובע ישלם לנתבע שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח.

© כל הזכויות שמורות