ת``צ 14543-05-09 (מחוזי מרכז) יוסי לוי נ` קסטל הפצת כרטיסים
בית המשפט הפחית באופן משמעותי גמול כספי שאושר בין שני הצדדים במסגרת הסכמה לביטול בקשה לאישור תובענה ייצוגית.


 

תאריך: 20.06.2010

ת"צ 14543-05-09

בית המשפט המחוזי מרכז

בפני כב` השופטת אסתר שטמר

יוסי לוי נ` קסטל הפצת כרטיסים

 
 

העובדות         

בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

המבקש הגיש בעבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה פרסומת שנשלחה לתיבת הדואר האלקטרוני של המבקש למרות שלא הסכים מראש לקבלה ואף ביקש להסיר את שמו מרשימת הנמנעים לדברי פרסומת.

המשיבה טוענת כי חברת נטפרוטק בע"מ היא שהפעילה את מערך האינטרנט של המשיבה ואם אירעה תקלה הרי זה באשמתה ולמשיבה אין כל ידיעה בכך.

התברר עם חברת נטפרוטק שהמבקש אמנם ביקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה, אולם לא לפי ההנחיות באתר ולכן לא ניתן היה להסיר את שמו בשל הגדרות התוכנה.

לאחר שהתקבלה הודעת המשיבה כי הכניסה מערכת דיוור חדשה שתמנע תקלות מהסוג שארע, מה שהשביע את רצון המבקש בכל הקשור לאינטרס הציבורי, הגישו הצדדים הודעה מוסכמת לבית המשפט בדבר הסתלקות מן הבקשה שכללה את ההחלטה כי המשיבה תשלם למבקש גמול של 30,000 ש"ח ולבא כוחו 70,000 ש"ח.

 

 

בית המשפט קבע

בקשה כזו מנוגדת לרוחו של חוק תובענות ייצוגיות שלפיו אף בהסדר פשרה לא תהווה הצעת הצדדים לגמול ולשכר טרחה אלא המלצה בלבד.

בסעיף 16 בחוק, שעניינו הסתלקות מתובענה ייצוגית אין התייחסות לשאלת הגמול ושכר הטרחה, כנראה משום שנקודת המוצא הייתה שהסתלקות תהה בלא תמורה.

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שאינה נסמכת על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לא ניתן לתבוע "פיצוי סטטוטורי" לפי סעיף 30 א בחוק התקשורת.

הסתלקות המבקש מן התובענה מתקבלת. 

יש להפחית את הסכומים המבוקשים על ידי המבקש ובא כוחו.  

המשיבה תשלם למבקש גמול בסכום של 10,000 ש"ח ולבא כוחו שכר טרחה בסכום של 20,000 ש"ח.

© כל הזכויות שמורות