האיחוד האירופי רוצה לעודד שימוש ב``קבלות דיגיטליות``
הנציבות האירופית תערוך שינויים בהוראה (דירקטיבה) שלה בנוגע לחתימת אלקטרונית, במטרה לעודד את השימוש בקבלות אלקטרוניות.

ההוראה, תשונה כך שיהיה קל יותר לעשות שימוש בחתימות אלקטרוניות בין מדינה אחת לאחרת – קריאתן, זיהוין וקבלתן. השינוי הוא אחד ממספר שינויים שהנציבות מתכננת, במטרה לעודד את אימוצן של קבלות אלקטרוניות.

בהודעה של הנציבות נאמר: "הנציבות תציע ב-2011 שינויים להוראה בדבר חתימות אלקטרוניות, במטרה לייצר את המסגרת החוקתית לזיהוי ותאימות של של מערכות אימות זהות אלקטרונית מאובטחת".

הגוף האירופי לסטנדרטים ותקנים טכניים, ששמו הוא הוועדה האירופית לסטנדרטיזציה (CEN) תיצור תקנים לקבלות, כדי להבטיח שכל המערכות ידעו לפעול יחדיו. לדעת הנציבות, היעדר סטנדרטים אחידים הוא המכשול העיקרי לאימוץ של הקבלות הדיגיטליות.

במקרה אחר, מי שמתנגדת ליישום של סטנדרטים בינלאומי כפוי, בטענה שהוא פוגע בחדשנות וביצירה היא ניו-זילנד, שלאחרונה נחשף כי היא מתנגדת נחרצות למתן הגנה בחוק למנגנונים אלקטרוניים נגד העתקה ( DRM ).


© כל הזכויות שמורות