רע``פ 10259/09 (בית משפט עליון) פלוני נ` מדינת ישראל
בקשת ערעור של אדם שהורשע בביצוע עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות, בין השאר, בגין 52 חדירות לא מורשות לתיבת המייל של אישה, קריאת דברי הדואר שנשלחו אליה ועשיית שימוש בהם, נדחתה על ידי בית המשפט העליון.


תאריך: 01.06.2010

רע"פ 10259/09

בית המשפט העליון

בפני כב` השופט ס` ג`ובראן

פלוני נ` מדינת ישראל

 

העובדות

בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת.

המבקש הורשע בבית משפט השלום בעבירה של פגיעה במזיד בפרטיות הזולת.

בין המבקש למתלוננת נוצר קשר באינטרנט. כעבור זמן מסויים הודיעה המתלוננת למבקש כי היא מעוניינת לנתק את הקשר ביניהם. ממועד זה, במשך שבועיים, בחמישים ושתיים הזדמנויות שונות, המבקש חדר ממחשבו האישי לתא האלקטרוני של המתלוננת, ללא ידיעתה והסכמתה, וקרא דברי דואר שנשלחו אליה.

המבקש חדר לשני תאי דואר אלקטרוניים נוספים של גברים איתם הייתה המתלוננת בקשר. לאחר מכן, התקשר לנשותיהם של אותם גברים ומסר להן כי בעליהן בוגדי בהן וכהוכחה, שלח להן תכתובות מתוך תיבת הדואר של המתלוננת. בנוסף, התקשר המבקש לבעלה של המתלוננת על מנת להציע לו הוכחות לבגידתה של המתלוננת, אך זה לא שיתף עימו פעולה.

בית משפט שלום גזר על המבקש ארבעה חודשי מאסר על תנאי, פיקוח של שירות מבחן למשך שנתיים וקנס בסך 10,000 ש"ח או 90 ימי מאסר תמורתו.

המבקש ערער למחוזי על פסק דינו של בית משפט שלום. המחוזי קיבל את הערעור בחלקו וזיכה את המבקש בחלק מהעברות. בעניין גזר הדין, בית המשפט המחוזי ביטל את רכיב המאסר המותנה והותיר את יתר רכיבי העונש על כנם.

המבקש מערער על פסיקת בית המשפט המחוזי וטוען כי מעשיו לא מהווים עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות.

 

בית המשפט קבע

דין הבקשה להידחות. המבקש לא הצביע על עילה המצדיקה דיון נוסף בסוגיה בפני ערכאה שלישית.

© כל הזכויות שמורות