ת``א 2164-07 (שלום ראשון לציון) בושינסקי נ` לשם ואח`
במסגרת תביעת "לשון הרע" כנגד כתב בעיתון דה מרקר ובעלת האתר, הוצאת עיתון הארץ נפסקו פיצויים בסך 25,000 ש"ח ושכ"ט עורך דין בסך 5,000 ש"ח וכן הסרה של הכתבה, נשוא התביעה, מארכיון האתר.


תאריך: 16.05.2010

ת"א 2164-07

בית משפט השלום בראשון לציון

בפני כב` השופט יחזקאל קינר – סגן הנשיאה

בושינסקי נ` לשם ואח`


העובדות

תביעת לשון הרע כנגד כתב באתר דה מרקר ובעלת האתר, הוצאת עיתון הארץ, שהיא גם המוציאה לאור שלו, בעקבות כתבה שעסקה בין השאר בתובע ובחברה, שבזמן פרסום הכתבה, כיהן כיו"ר הדירקטוריון שלה. באותה תקופה, מניות החברה עלו בצורה בלתי מוסברת והרשות לניירות ערך פתחה בבדיקה בחשד להרצת מניותיה.

לטענת התובע, הכתבה הכפישה אותו בכך שהפכה אותו לאיש קש המסתיר מידע ממשקיעים וטווה עסקאות פיקטיביות לשם הרצת מניות במטרה לגרוף רווחים אדירים ע"י מימושן, וכן שהכתבה כוללת עובדות שקריות ושגויות וחצאי אמיתות שנכתבו במטרה לבזותו ולהשפילו.

התובע עותר לפסוק לזכותו פיצויים בסך 500,000 ש"ח וכן להורות על הסרת הכתבה מארכיון נתבעת 2 (הוצאת עיתון הארץ) ולאסור על הפצתה בפועל.

הנתבעים טוענים כי אין מקום לתביעה. בכתבה אין כל פגיעה בתובע וכן שמאחר שהתובע הינו איש ציבור, במסגרת הדיווח על ההתרחשויות בקשר למניות החברה, על הנתבעים הייתה מוטלת חובה לפרסם את המידע שבכתבה כולל עיסוקו של התובע וקשריו עם קויפמן.

הנתבעים טוענים כי הכתבה בכללותה ועל פרטיה איננה מכפישה ומשפילה את התובע לפי המבחן האובייקטיבי של האדם הסביר.

 

בית המשפט קבע

הרקורד של התובע בזמן פרסום הכתבה היה רקורד "נקי", ואילו בכתבה הוצג כמי שפונה אל בעל רקורד מפוקפק בחיפושיו אחר משקיעים לחברה וזאת לאחר שבין השניים קיימת "ידידות מופלאה". בעיני הקורא הסביר יש באמור לעיל כדי להשפיל את התובע, לבזותו, לפגוע בעסקיו ובמשלח ידו.

הקישורים הבלתי נכונים של התובע לקויפמן, המהווים לשון הרע, פגיעתם בתובע מועטה יותר מאשר הפגיעה הנטענת בטענותיו המרכזיות של התובע שלא נתקבלו. מנגד, פרסומים ספציפיים אלה פוגעים בתובע במיוחד נוכח העובדה כי בכתבה יש דגש על קונוטציות שליליות ביותר של קויפמן.

הנתבעים מחויבים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 25,000 ש"ח ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ש"ח .

הנתבעת מחויבת להסיר את הכתבה מארכיון אתר הוצאת עיתון הארץ.
חל איסור על הפצתה בפועל של הכתבה.

 

© כל הזכויות שמורות