LimeWire מאשרים רשמית: אנחנו סוגרים את השירות
בהודעת דואר אלקטרוני תמציתית, אישרו בסוף השבוע אנשי LimeWire לכתב הטכנולוגיה פטר קפקא מ-All Things Digital, את סגירת השירות בתחילת 2011.

"בהתחשב במצבנו, תוכניותנו להקים שירות מוזיקה חוקי ונפרד בוטלו. בתחילת 2011 נסגור את משרדנו בניו יורק ונסיים את עסקיה של LimeWire", כתבו.

LimeWire היה בעבר שירות שיתוף קבצים פופולרי, שנתבע בשנת 2006 על ידי תעשיית המוזיקה על כך שהוא מעודד ומפיר את זכויות היוצרים של חברות המוזיקה.

השירות ומייסדו מארק גורטון, הורשעו באוקטובר השנה בהפרת זכויות יוצרים, בעידוד להפרת זכויות יוצרים ועיסוק בתחרות בלתי הוגנת. הם עשויים לשלם מיליארדי דולרים כפיצוי לתעשיית המוזיקה.

LimeWire ניסתה להיטיב את דרכיה, ולעבור למודל של הפעלת שירות מוזיקה חוקי, בדומה לקודמתה, נאפסטר – אך כאמור, לפי ההודעה, השירות יחדל מלהתקיים.

חנות המוזיקה של LimeWire תיסגר בסוף השנה, וקפקא מעריך כי החברה מנסה לצמצם את נכסיה ושוויה, לקראת הדיונים על גזר הדין וגובה הפיצוי לתעשיית המוזיקה - שנקבעו לינואר 2011.

לאחרונה חברת המוזיקה הרביעית בגודלה בארצות הברית, EMI, תובעת את אתר MP3tunes.com ואת מייסדו ובעליו מייקל רוברטסון באופן אישי.


© כל הזכויות שמורות