א.א אספקת סיד (תובעת) ">
א 55/01 (מחוזי - ימאות חיפה), א.א  אספקת סיד נ` אניסיי ריבר שיפינג קומפני
תאריך: 19/07/2004
בית משפט מחוזי חיפה בשבתו כבית משפט לימאות
השופט גדעון גינת
ת"א 55/01
א.א אספקת סיד (תובעת) נגד אניסיי ריבר שיפינג קומפני (נתבעת)

סוגיות:
חוזה בדואר אלקטרוני
קבילות ראיה שמקורה בתכתובת דואר אלקטרוני
מתן תצהיר לצורך קביעת משקל ראיה בלתי קבילה
כלל הראיה הטובה ביותר

אזכורי חקיקה:
חוק הבוררות, תשכ"ח 1968
חוק בית המשפט לימאות, תשי"ב 1952


העובדות:

התובעת עוסקת ביבוא של חומרי גלם לארץ. הנתבעת היא בעלים של אונייה הפועלת תחת דגל רוסיה.

בין הצדדים הוחלפו דברים באמצעות דואר אלקטרוני והדברים הגיעו לידי כך שהסכם חכירה נחתם באמצעות דואר אלקטרוני, מאחר והתובעת היא חברה ישראלית אשר ביקשה לחתום הסכם עם חברה זרה, שהיא בעלים של אוניה זרה.

ההסכם בין הצדדים שהועבר בדואר אלקטרוני כלל גם סעיף בנוגע להעברת סכסוכים משפטיים הקשורים לחוזה לבוררות באנגליה.

התובעת תבעה את הבעלים של האוניה הרוסית שהעבירה את המטען לאחר שהמטען ניזוק. הנתבעת טענה כי לבית המשפט לימאות בישראל אין סמכות מאחר וסעיף 19 להסכם שהועבר בדואר אלקטרוני קבע מפורשות על העברת סכסוכים משפטיים למוסד בוררות באנגליה. התובעת לעומתה טוענת כי אין ראיות (קבילות) או תצהיר לקיומו המפורש של ההסכם.

נפסק:
שופט בית המשפט לימאות בחיפה, השופט גדעון גינת, קבע כי אכן יש להוכיח תוכנו של מסמך באמצעות המקור שלו, על פי כלל הראיה הטובה ביותר.

הנתבעת טענה כי עשתה כל מאמץ להשיג את ההסכם המקורי, אך לא הצליחה להשיגו מחמת חוסר שיתוף פעולה של התובעת ושל בעלי האוניה.

בית המשפט קבע כי ניתן להוכיח את תוכנו של ההסכם הקיים על פי תכתובת דואר אלקטרוני באמצעות תצהיר ועדות של נציג התובעת, הגם שמדובר בראיות משניות ועל אף שלא הוגש המקור של הסכם החכירה.

נקבע שגם בהעדר חתימה של הצדדים על ההסכם שצורף לדואר האלקטרוני, הרי מתקיימת גמירות דעת של הצדדים וכן מסוימותה של העסקה. עוד נקבע שאי הכחשת ההסכם על ידי התובעת עצמה ואף התייחסות מפורשת אליו במהלך המשפט, מעידה על תוכנו של ההסכם, הגם שהוא לא חתום.

בית המשפט קבע כי קיימת תשתית ראייתית להוכחת תוכנו של ההסכם שמקורו בדואר אלקטרוני, הגם שההסכם המקורי והחתום אינו בנמצא.

נקבע כי חוק הבוררות אינו דורש שההסכם יהיה חתום. קיימת דרישת כתב, והוכחת כוונה להתקשר לפי ההסכם.

בית המשפט עיכב את ההליכים בתביעה לפי בקשת הנתבעת והורה להעביר את המשך ההליך לבוררות בלונדון, כמצוין בהסכם החכירה.

על אחד הצדדים הוטלו הוצאות המשפט וכן שכר טרחת עו"ד בסך 20,000 ש"ח כולל מע"מ, הכל לפי תוצאות הבוררות.


© כל הזכויות שמורות