Apple מחפשת ביטוח מפני פריצות
אפל מבקשת לרשום על שמה פטנט חדש, שיבטח את בעלי מכשיר ה-iPhone מתוצרתה נגד גניבות ופריצות של משתמשים בלתי מורשים. הפטנט, הקרוי "Systems and Methods for Identifying "Unauthorized Users of an Electronic Device אמור גם להגן על Apple מפני פריצות של האקרים למכשיר באופן כללי, פריצות שאסורות לפי חוק זכויות יוצרים.

הבקשה, שהוגשה על ידי Apple כבר בחודש פברואר ומותרת כעת לפרסום, תגן על מכשירי iPhone מפני מגוון פעולות של האקרים - ביניהן פריצה, הסרת נעילה, הסרת נעילת כרטיס SIM. הפטנט החדש יאפשר להתחקות אחר הפורץ ולהפעיל על מכשירו "סנקציות" שונות כגון השעיית פעולת המצלמה, נטרול אופציית העלאת תמונות לשרת ומחיקת מידע רגיש מהמכשיר.

מפתח האפליקציה מוסר כי היא תאפשר לאתר מידע רגיש שאסף פורץ- כגון מספרי חשבון בנק, קוד ביטוח לאומי, נתונים פיננסיים או כתובות - ולמחוק אותו מהמכשיר אליו נאסף.

אך הפטנט אינו מיועד רק להגן על זכויות המשתמשים המורשים של Apple, אלא לאתר ולנטרל משתמשים בלתי מורשים. מבקשת הפטנט עולה כי האפליקציה תוכל לראות מתי מכשיר iPhone נפרץ על פי פעולות שמבצע המשתמש: לדוגמה - עלייה קיצונית בשימוש בזיכרון של המכשיר תוכל להוות אינדיקציה לכך שנעשה שימוש בתוכנת פריצה.

הביקורת על האפליקציה החדשה נוגעת בעיקר לסיכונים שהיא טומנת בחובה בנוגע ל פרטיות של בעלי ה-iPhone: הרצון להחיל אמצעים כגון זיהוי קולי של בעל המכשיר ולעקוב אחר הפעילות שמתבצעת בו, כולל הפעלה אוטומטית של המצלמה ואמצעים נוספים עלולים שלא להתקבל בעין יפה על ידי קהל הצרכנים ולעורר שאלות משפטיות.


© כל הזכויות שמורות